Totalt i landet minskade kostnaderna för hyrpersonal med 3 procent under det första halvåret i år, jämfört med samma period 2019. Det motsvarar mer än 70 miljoner kronor, enligt en sammanställning som arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har gjort.

Det är en förbättring mot de senaste årens ökning. Men det är fortfarande en bit kvar till den målsättning på oberoende av hyrpersonal, som sattes upp för några år sedan.

2016 kom SKR och samtliga regioner fram till målsättningen att inhyrd vårdpersonal endast ska utgöra 2 procent av personalkostnaderna. I dag är det bara Västra Götaland som klarar det. Där står hyrpersonalen för 1,8 procent av personalkostnaderna.

Flera regioner ligger dock nära. I Skåne är siffran 2,2 procent, och i Örebros och Uppsalas regioner är den 2,3 procent. I andra änden av listan hittar man Västernorrland och Gävleborg på 11 respektive 8 procent.

En minskning av hyrkostnaderna noterades i 11 av landets 21 regioner. Bäst utveckling det senaste halvåret har Dalarna och Kronoberg. Där sjönk kostnaden för hyrpersonal med mer än 23 procent. Sämst utveckling har Blekinge haft, där kostnaderna ökade med nästan 37 procent.

– Det är naturligtvis inte bra, så det tar vi tag i nu som en av våra allra viktigaste uppgifter, säger Kjell Ivarsson, nytillträdd hälso- och sjukvårdsdirektör i Blekinge, i ett pressmeddelande.

I förra veckan fattade Region Blekinge beslut om olika strategier för att få en bättre ekonomi. Ett av de utpekade områdena rörde just bemanning.

– I grund och botten handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Kjell Ivarsson.

Totalt sett är det psykiatrin som har lyckats bromsa kostnaderna för inhyrd personal mest, där handlar det om en minskning på 10 procent under de första sex månaderna i år. Motsvarande siffra inom primärvården var 6 procent, och i somatiken 1 procent.

Tittar man på yrkesgrupperna är det läkarna som står för minskningen. Där sjönk kostnaderna med 6 procent. Kostnaderna för sjuksköterskor ökade däremot med 8 procent under första halvåret 2020 jämfört med motsvarande period i fjol.

Covid-19 tros vara en förklaring till att kostnaderna för hyrpersonal minskat. Det handlar dels om att mycket elektiv vård uteblivit, dels om flera regioner kunnat stärka den egna bemanningen genom att exempelvis anställa läkarstudenter, fler undersköterskor och personal som tidigare hyrts in.

– Minskningen har flera tydliga kopplingar till covid-19, men är också resultatet av ett långsiktigt arbete för att stärka den egna bemanningen i regionerna. Det arbetet måste fortsätta, inte minst när det gäller sjuksköterskor, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och regioner, i ett pressmeddelande.

SKR:s undersökning går nästan helt i linje med den som Sveriges Television presenterade för några veckor sedan och som Läkartidningen tidigare berättat om. Där var resultatet att regionerna minskat hyrkostnaderna med 3,5 procent under det första halvåret. Då noterades dock en minskning av kostnaderna i 13 regioner, mot SKR:s undersökning som visade 11.

Rapporten finns på SKR:s webbplats.

 

Läs även:

Minskade kostnader för hyrpersonal