Ola Weiland. Foto: Karolinska institutet

Ola Weiland, som även är ordförande i styrgruppen för kvalitetsregistret InfCare, anser att det är mycket välförtjänt att årets Nobelpristagare belönas för sina upptäckter om hepatit C-viruset.

– Det här viruset har varit ett gissel och ställt till med mycket sjuklighet och morbiditet. Många har dött i avancerade leversjukdomar på grund av hepatit C, säger han till Läkartidningen.

En stor sak var när forskarna lyckades identifiera viruset, konstaterar han. Innan dess smittades många via blodtransfusioner eftersom man inte kunde sortera bort smittat blod.

– När man väl hittade viruset gick utvecklingen fort och man fick möjlighet att testa alla blodenheter. Då eliminerade man den smittrisken, även om viruset fortfarande är ett gissel bland missbrukare, eftersom det sprids via sprutor, säger Ola Weiland och fortsätter:

– Att man sedan kunde kartlägga viruset i minsta detalj och göra direktverkande läkemedel har varit en fantastisk revolution. Nu kan man kan bota en patient med en behandling på åtta till tolv veckor, med ett eller några få piller om dagen – utan några stora biverkningar.

Till att börja med fick bara de allra svårast sjuka tillgång till de nya läkemedlen, men med tiden – i takt med att fler läkemedel kommit – så har priserna sjunkit rejält. Nu erbjuds alla patienter behandlingen, oavsett fibrosgrad.

– Hepatit C var en av de vanligaste orsakerna till levertransplantation. Men tack vare att den här fina behandlingen finns – och nu har blivit rimlig i pris – så har det antal patienter som behöver transplanteras minskat och kommer att så småningom elimineras, säger Ola Weiland.

Utmaningen är fortfarande att hitta alla smittade och få stopp på vidare smittspridning, konstaterar han.

– WHO har satt målet att morbiditet och sjuklighet ska reduceras till 2030. Vi i Sverige kan nog klara det och är på god väg att göra det. Ett antal andra länder är också på väg att klara det, men det är väldigt många som är väldigt långt från målet. En av orsakerna är att det är svårt att hitta alla som är smittade.

Läs även:

Upptäckten av hepatit C-viruset – genombrott som räddat miljontals liv

Hepatit C-forskare: »Äntligen!«

Här är årets Nobelpristagare