– Vi har halverat antalet vårdtillfällen för barn som är inlagda för infektioner, säger Erik Wejryd, tillförordnad verksamhetschef vid barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, i ett pressmeddelande.

– Om vi kan fortsätta att förebygga på det här sättet så är det en jättestor vinst för alla barn som slipper bli så sjuka att de behöver vårdas på sjukhus. Framför allt handlar det om barnens livskvalitet.

Och det är inte bara i Norrköping som en kraftig skillnad märks. Regionen har sammanställt siffror från 2014 och framåt, och skillnaden är stor jämfört med i år. Totalt har 46 barn lagts in på de tre östgötska sjukhusen på grund av infektion under perioden mars–juni i år. Där räknas inte neonatalvård in. De övriga åren har motsvarande siffra legat mellan 89 och 131.

När regionen tittar ytterligare några år bakåt i tiden kan en liknande effekt synas vid en annan pandemi. Även vid svininfluensan 2009 minskade antalet inläggningar bland barn.

Vanliga infektioner som barn kan behöva sjukhusvård för är exempelvis magsjukor, RS-virus, influensa och lunginflammation. Och att antalet inlagda barn minskats så mycket i år tror regionen beror på en förbättrad handhygien hos befolkningen och att både barn och vuxna stannar hemma när de är sjuka, en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bekämpa covid-19.

– Jag förstår att det är bökigt att vabba, tvätta händerna hela tiden och att ingen får vara snorig på förskolan. Men här ser vi en lösning på ett problem som vi har varje år. Rekommendationerna är helt enkelt bra, speciellt för de allra minsta barnen. De har mindre marginaler och behöver inneliggande vård i större utsträckning än större barn, säger Catrin Furuhjelm, verksamhetschef på HKH Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus vid Universitetssjukhuset i Linköping.