I dag publicerade Socialstyrelsen en rapport om hur covid-19 påverkat akut vård av äldre med stroke och hjärtinfarkt.

Under första halvåret i år rapporterades 10 975 sjukhusvårdade fall av stroke in till Socialstyrelsens patientregister. Det kan jämföras med 11 516 fall förra året. Minskningen är mer uttalad i åldersgruppen 70 år eller äldre. För den åldersgruppen sjönk antalet inrapporterade fall med 10 procent mellan mars och juni.

Antalet inrapporterade fall av akut hjärtinfarkt har minskat under pandemin. Även här är minskningen mer uppenbar hos personer som är 70 år eller äldre. Mellan mars och maj motsvarande minskningen i den här åldersgruppen nästan 18 procent.

Socialstyrelsens siffror pekar dock på att de som fått vård på sjukhus för stroke och hjärtinfarkt har fått den i samma utsträckning som tidigare år, och enligt gällande riktlinjer.

– Personer över 70 år med symtom på stroke kommer in ungefär lika snabbt efter symtomdebut till sjukhus under pandemin. De vårdas lika ofta på en vårdavdelning som är speciellt kunnig för att ta hand om deras tillstånd, vilket är viktigt för resultatet, sa Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen, vid dagens myndighetsgemensamma pressträff.

Socialstyrelsen konstaterar också att en fortsatt hög andel elektiva operationer har utförts inom rekommenderad tid hos personer som löper hög risk att insjukna i stroke eller hjärtinfarkt.

– Slutsatsen är att behandlingen på sjukhus inte har blivit sämre under pandemin om man väl kommer till sjukhuset och om man söker vård.

Socialstyrelsen ska fortsatt analysera minskningen när det gäller antalet insjuknade som syns i registren.

– Vi kommer att titta vidare på om det beror på att man har avstått och inte vågar söka vård, om det finns felaktigheter i registreringen, eller om det faktiskt är så att det är färre som har insjuknat under den perioden.

Socialstyrelsens rapport finns att ta del av på myndighetens webbplats.

Läs också:

Fortfarande glesare med patienter på akuterna

Oro över att misstänkt cancersjuka inte söker vård

Fler söker vård för hjärtinfarkt