Personer i vissa grupper som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19 kan få tillfällig sjukersättning om de behöver avstå från att arbeta för att inte bli smittade. Nu utökar regeringen kretsen av personer som kan få tillgång till ersättningen. Tidigare har det i vissa fall krävts att personen har mer än en kronisk sjukdom för att omfattas. Nu ska fler diagnoser ensamma räcka för att uppfylla rätten till ersättning, enligt ett pressmeddelande från regeringen.

Även dessa diagnoser ska nu ensamma räcka: »hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadrum 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling«. Däremot omfattas inte hypertoni, om det är den enda riskfaktorn hos personen. Beslutet är grundat på ett underlag som Socialstyrelsen lämnat på uppdrag av regeringen.

Ett förtydligande om vad som gäller för kronisk lungsjukdom som riskfaktor har också gjorts, enligt pressmeddelandet. Ett beslut om förlängd förmånstid väntas också tas.

Läs mer om ersättning till riskgrupper och nya regler för läkarintyg från den 1 november på Försäkringskassan.se.