Förslaget om kommunalt anställda läkare finns med i Folkhälsomyndighetens svar på ett regeringsuppdrag, vilket nyhetsbyrån TT var först med att rapportera om.

Uppdraget handlar om förslag på åtgärder inom till exempel särskilda boenden för att förebygga smittspridning av covid-19.

Utöver förändringar i föreskrifter föreslår Folkhälsomyndigheten att man också bör överväga lagändringar.

Ett sådant exempel är om det ska ställas krav på att kommunerna ska ha tillgång till egna läkare, eller göra det möjligt för kommunerna att anställa läkare.

– Vi anser att det även behöver finnas möjlighet att anställa läkare utifrån att det är så många personer som är svårt sjuka inom äldreomsorgen. Det hade kanske underlättat om läkare på ledningsnivå i kommunen kan vara med och planera verksamheten, säger Bitte Bråstad, chefsjurist vid Folkhälsomyndigheten, till TT.

Enligt Folkhälsomyndigheten är tanken att läkarfunktionen framför allt ska ge stöd till kommunledning, verksamhetsledning och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) i det övergripande arbetet.

Ett annat förslag handlar om att se över reglerna för isolering vid särskilda boenden i kommunen. I dag kan isolering med stöd av smittskyddslagen endast ske på en vårdinrättning som drivs av regionen.

Därför anser Folkhälsomyndigheten att man bör se över om man kan tillåta isolering på till exempel äldreboenden.

– Det är bättre att bli isolerad i sitt eget hem än att bli förflyttad till ett sjukhus när man är gammal och skör, säger Bitte Bråstad.

Enligt TT analyseras nu förslagen av regeringen. Men socialminister Lena Hallengren (S) är skeptisk till förslaget om kommunalt anställda läkare, bland annat eftersom det kan bli svårt för mindre kommuner att rekrytera läkare.

– Att kommunen skulle vara arbetsgivare åt läkare tror jag inte är att föredra, säger Lena Hallengren till TT.

Läs mer:

Växjö vill anställa kommunala läkare

Partier öppnar för kommunala läkare

»Anställningsformen inte det viktiga«