En metod som Folkhälsomyndigheterna använder för att övervaka spridningen av covid-19 och influensa är sentinelprovtagning. Det innebär att frivilliga läkare tar ett näsprov på patienter med influensaliknande sjukdom och skickar det till Folkhälsomyndigheten för kostnadsfri analys.

Nu söker Folkhälsomyndigheten fler läkare som vill hjälpa till.

– Alla mottagningar och enskilda läkare i öppenvården som tar emot patienter med luftvägsinfektioner är välkomna att anmäla sig, säger enhetschefen Mia Brytting i en kommentar på myndighetens webbplats.

Genom sentinelprovtagningen kan Folkhälsomyndigheten fastställa hur stor andel av patienterna som har covid-19 eller influensa. Provtagningen ger också viktig information, som vilka influensatyper det är som cirkulerar och om det finns resistens mot antivirala läkemedel.

– Redan nu följs den pågående spridningen av covid-19 med sentinelövervakning, men i slutet av september drar även övervakningen av influensasäsongen 2020-2021 igång. Det är viktigt att vara aktiv tidigt för att kunna se när influensan börjar spridas och vilka stammar som cirkulerar, säger Mia Brytting.