Joost Algera, läkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin. Foto: Privat

Många patienter med IBS, det vill säga känslig tarm, undviker gluten för att försöka få bukt med sina magtarmsymtom. Men forskarna bakom en liten, ännu opublicerad, studie såg alltså ingen tydlig effekt av den strategin på kort sikt.

– Nej, vi såg ingen skillnad i symtom mellan perioder med respektive utan gluten på gruppnivå, säger Joost Algera, läkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin, som liksom ett antal andra forskare presenterade sina fynd för Gastrosverige vid ett webbseminarium förra veckan.

Även om pandemin satte stopp för att hålla Gastrodagarna på vanligt sätt var de inskickade vetenskapliga bidragen nämligen för heta och intressanta för att hoppa över, enligt arrangörerna.

I studien randomiserade Joost Alegra och hans medarbetare 20 IBS-patienter och 18 personer utan tillståndet till att antingen strö glutenpulver eller placebo över glutenfria måltider under en tvåveckorsperiod.

Efter en washout-period gjorde deltagarna om proceduren, men med det andra pulvret. Före och efter respektive diet fick de bland annat rapportera hur svåra symtom de hade.

Enligt Joost Algera är det dock för tidigt att dra slutsatsen att glutenfri kost inte har någon effekt på symtomen vid IBS.

I studien såg han och hans medarbetare att IBS-patienter hade högre koncentration av metan i utandningsluft – ett tecken på bakteriell fermentering – efter ha ätit mat som innehöll gluten.

– Det tyder på att gluten påverkar tarmfloran på något sätt. Vi kommer att titta närmare på det framöver, säger Joost Algera.

Han påpekar också att en del patienter faktiskt rapporterade en lindring efter att ha ätit glutenfritt, även om det inte gick att påvisa någon skillnad mellan dieterna på gruppnivå.

– Ett intressant fynd var att patienterna som upplevde att den glutenfria kosten lindrade deras symtom hade högre koncentration av metan i utandningsluften – oavsett diet – än de som inte svarade på den glutenfria kosten.

Han tillägger att två veckor är en ganska kort tid i det här sammanhanget.

– Det behöver göras studier där man tittar på effekten av gluten på längre sikt, säger Joost Algera.