I dag, torsdag, skulle regeringen ha beslutat om lättnader vad gäller begränsningen för deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar – från 50 personer till 500 personer.

Men så blir det inte. Det epidemiologiska läget har blivit mer bekymmersamt, och mot den bakgrunden anser Folkhälsomyndigheten att det inte är läge att lätta på reglerna.

– Vi vet att kulturen och idrotten har det svårt. Men vi har hela tiden varit tydliga med att ett undantag bara kan göras om läget i epidemin medger det. Folkhälsomyndighetens bedömning är att det just nu inte är lämpligt att göra förändringar. Begränsningarna kommer därför att ligga fast, sa socialminister Lena Hallengren (S) under en pressträff.

Vid pressträffen medverkade också Johan Carlson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten.

– Vi ser nu flera mindre lokala utbrott i Sverige, vilka i vissa regioner sammantaget bidrar till ett försämrat läge, sa Johan Carlson.

Han pekade därför på att det är viktigt att alla följer de allmänna råden. Dessutom ser nu Folkhälsomyndigheten över frågan om lokala åtgärder.

– I händelse av större lokala utbrott som kräver mer omfattande åtgärder vill vi gå ett steg längre. Vi föreslår nu i en remiss, som går ut till regionernas smittskydd, länsstyrelser och andra berörda, att det ska finnas möjligheter att ytterligare skärpa de lokala reglerna när sådana behov uppkommer, säger Johan Carlsson

Om det pågår ett utbrott i en region som bedöms kräva ytterligare åtgärder är tanken att Folkhälsomyndigheten efter samråd med regionens smittskyddsläkare ska kunna besluta om lokala anvisningar i en region eller en del av en region.

Det kan handla om att invånare i det berörda området bör undvika att resa i kollektivtrafiken, att man ska avstå restaurangbesök, gym, köpcentrum eller andra inomhusmiljöer där människor samlas, samt att undvika fysisk kontakt med personer man inte bor med.

– Förhoppningsvis kommer förändringar av de allmänna råden kunna beslutas inom kort, och sedan användas lokalt vid behov. Det blir alltså en skärpning av regelverket, men vi anser att möjligheten till detta behövs nu.

Vid Folkhälsomyndighetens pressträff senare under torsdagen svarade Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, på ytterligare frågor om remissen.

Hon pekade på att man på regional nivå redan kan vidta en rad åtgärder, men att Folkhälsomyndigheten med de allmänna råden vill förtydliga vad som kan göras och vad myndigheten ser som effektivt.

– Vi bedömer att smittskyddsläkarna redan i dag har långtgående befogenheter och kan vidta en del åtgärder. I till exempel Västerbotten har man gått vidare vad gäller att rekommendera munskydd för omsorgen i Umeå. De allmänna råden ska ge ytterligare styrka och stöd för den regionala hanteringen, säger Karin Tegmark Wisell.