Kvinnan, som är i 50-årsåldern, testades positivt för covid-19 första gången i maj. Andra gången var i augusti.

Kvinnans läkare fattade misstankar om sjukdomshistorien och tipsade forskarna, skriver Dagens Nyheter. Forskarna undersökte sedan virusens arvsmassa i sin helhet.

– På tio positioner skilde sig virusstammen från i maj från den stam som provtogs i augusti. Det gör att vi kan säga att det är två olika infektioner och inte samma som legat vilande, säger ST-läkaren och doktoranden Johan Ringlander till DN.

Patienten hade fått partiell immunitet och drabbades bara av en mild sjukdom den andra gången. I mitten av september testades hon för antikroppar och hade då låga nivåer. Forskarna tror att hon kan tillhöra en grupp patienter som utvecklar ett svagt försvar och därför är extra känslig för återinsjuknande.

Fall med återinsjuknande har rapporterats utomlands. Att det skulle hända också i Sverige överraskar inte Johan Ringlander.

– Det var nog bara en tidsfråga innan vi skulle få ett säkerställt fall även här. Vi vet från andra coronavirus att det finns risk för återinsjuknande.

Forskarna har även studerat tre andra fall, men inget av dem visade sig vara nya infektioner. Där var det samma virusstam som dök upp igen.