Karensreglerna i Västra Götalandsregionen innebär att vårdpersonal som avslutat sin anställning i offentligt driven vård, måste vänta sex månader innan de börjar arbeta i privat vård som kan anses konkurrera med den offentliga.

Frågan har vållat debatt genom åren och ställdes på sin spets i fjol när Capio inte ville ha förnyat ansvar för Lundby närsjukhus om karenskravet fanns med i upphandlingen. Inte heller något annat företag ville ta rollen, och klausulen fick strykas ur upphandlingen för att sjukhuset skulle få en vårdgivare.

Och i förra veckan slöt regionen två nya vårdavtal inom kirurgi och urologi där karensklausulen inte fanns med. Men regeln har aldrig strukits som princip.

Det kan dock komma att ändras med det grönblå minoritetsstyrets nya tilläggsbudget. Där föreslås att karens helt slopas i alla framtida upphandlingar. Det ska öka kapaciteten i vården och underlätta arbetet med att beta av vårdskulden.

– Det handlar om att hitta flöden, logistik och personal som är villig att jobba för våra patienter i Västra Götaland, säger Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

– Det är i det sammanhanget vi konstaterar att vi behöver ändra reglerna om karenstiden för val av arbetsgivare. Men det handlar också om möjligheten att kunna göra en bisyssla för att kunna korta köerna.

En slopad karensregel skulle alltså göra det möjligt för exempelvis läkare att mer fritt röra sig mellan olika vårdgivare. Men det innebär inte nödvändigtvis att en läkare kan avsluta sin anställning i regionen en fredag, och gå in som hyrläkare på samma position följande måndag.

– Det är delvis en annan fråga. Den kräver nog lite ytterligare tankar innan man bestämmer sig för att helt ta bort den typen av karens. Där har vi inte satt ned foten ännu, säger Jonas Andersson.

Och det grönblå styret vill alltså även ha mer generösa regler för bisysslor, så att exempelvis en läkare ska kunna arbeta i en egen verksamhet eller för ett annat företag vid sidan av regionanställningen. Där finns dock inget skarpt förslag ännu.

– Stelbenta regler ska inte förhindra om en ögonläkare i Mölndal, en dag i veckan eller en helg i månaden, önskar göra lite kataraktkirurgi på nån av de privata enheterna, säger Jonas Andersson, men tillägger:

– Det är fortfarande viktigt att vi har koll på vem som gör vilken bisyssla. Det kan finnas konkurrensstörande moment.

I förra veckans beslut om avtal inom kirurgi och urologi röstade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet emot att karensen skulle lyftas ur. De anser att klausulen behövs för att trygga en bemanning i regionens verksamhet, och är därför emot det grönblå förslaget i kommande budget.

– Vi tycker att karenskravet fyller en funktion. Vi behöver mer vård, inte bara någon annan som utför den. Det blir inte två operationer bara för att man flyttar en operation från Skaraborgs sjukhus till Carlanderska, säger Håkan Linnarsson (S), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

I början av november ska regionstyrelsen besluta om budgeten. Jonas Andersson tror att den grönblå budgeten går igenom, trots att partierna är i minoritet. I annat fall skulle Sverigedemokraterna behöva rösta på den röda budgeten, och det skulle föra S, V och SD väldigt nära varandra.

– Att de skulle vilja ta över ledningen för regionen tillsammans förefaller mig uteslutet.

S och V kommer dock inte släppa frågan, även om den grönblå budgeten går igenom.

– Vi får vara oerhört noga med att följa upp och visa på vilken konsekvens det här får för patienterna totalt och för den egna verksamheten, säger Håkan Linnarsson.

 

Läs även:

Ingen karens i ny upphandling av Lundby sjukhus

Karens för VGR-anställda som vill jobba privat väcker kritik

Karenstid för anställda oroar läkarföreningen i Västra Götaland