Som Läkartidningen berättade förra veckan kritiseras Kry för sättet de listat patienter till sina fysiska vårdcentraler i Stockholm. Bland andra Ylva Sandström, ordförande för Distriktsläkarföreningen Stockholm, menar att patienter förletts att lista sig hos Kry utan att veta att de samtidigt valt bort sin gamla vårdcentral. Det skulle också kunna få stora konsekvenser för andra vårdcentraler som förlorar sina patienter.

Kry har sedan dess justerat informationen om listning. Regionen har också beslutat att man ska förtydliga riktlinjer kring listningen. Samtidigt har Socialdemokraterna begärt att regionen säger nej till etableringen av företagets tredje vårdcentral, som ska ligga i Sickla och öppna i november, innan man kartlagt vad som hänt och reglerna förtydligats.

På torsdagen beslutade dock politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott att Kry skulle få grönt ljus.

– Vi har beslutat att godkänna den här ansökan, säger Tobias Nässén (M), avtalsutskottets ordförande samt vård- och valfrihetsregionråd i Region Stockholm, till Läkartidningen.

– Det som är viktigt att understryka är att det är samma regler som gäller för alla vårdgivare, oavsett vilken eventuell profil man har. Det är en viktig rättssäkerhetsprincip att om kraven är uppfyllda, då ska också vårdgivaren bli godkänd. Annars riskerar man något av ett gungfly om man ska göra olika vid olika tillfällen.

Socialdemokraterna röstade nej i avtalsutskottet. De ville vänta med att ge Kry tillstånd till regelverket blivit tydligare.

– Socialdemokraterna välkomnar möjligheterna med digital vård. Samtidigt måste vi ha lika villkor för digitala såväl som för fysiska vårdgivare. Vi påtalade redan i maj att vi ville se regler för nätläkarna i Stockholm, och det har gått snart ett halvår utan att något hänt från den blå ledningens håll, säger Aida Hadžialić, regionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen.

Är det inte lika villkor?

– Om man har en digital aktör som genom ett par klick når väldigt många människor och målar upp en bild av att om man ska få tillgång till aktörens tjänster måste genomgå vissa steg – i det här fallet har folk blivit listade – är det inte lika villkor. En fysisk vårdcentral har inte samma möjligheter.

Enligt Christoffer Bernsköld, regionens enhetschef för allmänmedicin, har Kry inte begått något formellt fel. Men förra veckan påtalade han också att riktlinjerna för information om listning måste förtydligas.

Och ärendet har behandlats snabbt. Christoffer Bernsköld räknar med att ett beslut om nya riktlinjer tas i dag torsdag, och att de ska kunna presenteras under fredagen.

– Regelverket är egentligen ganska tydlig i hur listningsprocessen formellt går till. Det här blir snarare en tillämpningsanvisning utifrån de nuvarande riktlinjerna där vi förtydligar några saker, säger han och fortsätter:

– Det bygger delvis på patientlagen, att man ska kunna söka vård utan att vara listad. Det kommer vi förtydliga. Det måste man informera patienten om, liksom att man inte kan vara listad på två vårdcentraler samtidigt. Det har inte varit tydligt förr.

Kry öppnade sina två nuvarande vårdcentraler i början av september. I förra veckan hade de ungefär 10 000 patienter. Kry säger till Svenska Dagbladet att vårdcentralerna nu har nästan 14 000 listade, men också att 6,2 procent har avlistat sig. Det skulle motsvara över 850 personer.

 

Läs även:

Kry kritiseras för »fullistning«