Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) har nu utsett en nio personer stark expertgrupp som ska hjälpa till med en oberoende granskning av Rättsmedicinalverkets ifrågasatta metod för medicinsk åldersbedömning av asylsökande.

En av dem som kommer att fungera som expert är alltså Elias Palm, avdelningschef på Rättsmedicinalverket, som varit en nyckelperson i turerna kring åldersbedömningarna och vid upprepade tillfällen försvarat metoden.

I gruppen ingår även Ola Nilsson, barnläkare och professor vid Örebro universitet, Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers, Elizabeth Åhsberg, projektledare på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Åsa Evrensel, verksamhetsexpert på Migrationsverket och Jonas Bergström, enhetschef på Socialstyrelsen.

Dessutom ingår Mia Eklöf, departementssekreterare, samt ämnesråden Lars Andersson och Anki Fritzsche i gruppen, enligt ett protokoll från Regeringskansliet som Läkartidningen tagit del av.

Regeringen flaggade redan under 2019 för en oberoende granskning, efter att många riktat kritik mot hur Rättsmedicinalverket genomfört uppdraget med de medicinska åldersbedömningarna. Läkartidningen har också berättat om hur bland andra Svenska läkaresällskapet och Statens medicinsk–etiska råd ställt krav på just en oberoende granskning.

I juni i år tillsattes så en utredning för att granska metoden och det vetenskapliga underlag som finns för den, ledd av Maria Eka, chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm. I uppdraget ingår att ta fram ett utökat kunskapsunderlag för den aktuella metoden genom att se till att en eller flera studier genomförs.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024 och en första delredovisning ska lämnas senast den 11 juni 2021.

Nyhetsartiklar om ämnet i Läkartidningen

Utredning ska granska medicinska åldersbedömningar

Hippokratespriset går till rättsläkaren Fredrik Thamsen

Regeringen vill utreda medicinska åldersbedömningar

Sex rättsläkare får visslarpris

Nu uttalar sig RMV-chef om läget

RMV lägger locket på

Rättsläkare lämnar RMV: »Jag kan inte stå för hanteringen av medicinska åldersbedömningar«

Så ser de medicinska åldersbedömningarna ut

Läkaresällskapet vill se granskning av RMV:s åldersbedömningar

 

Några av debattartiklarna i Läkartidningen

En majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med MR-knä

Åldersbestämning med röntgen eller MR – grundläggande tankefel

Rättsmedicinalverkets metod är undermålig och bör bytas

Tveksamt att slå ihop riskerna i de två metoderna

Resultat av åldersbedömningar pekar på felaktigheter i metoden

Socialstyrelsens snabbspår leder fel

Socialstyrelsen: Knä mer lovande än tänder

Rapport om medicinsk åldersbestämning »ett hafsjobb«