Nobelförsamlingen skriver i sin sammanfattning följande: »Årets Nobelpris belönar tre forskare som tagit ett avgörande steg i kampen mot blodöverförd hepatit, ett av våra största globala hälsoproblem. Sjukdomen orsakar kroniska leverskador och levercancer hos människor över hela världen.«

Nobelförsamlingen fortsätter och skriver: »Harvey J. Alter, Michael Houghton och Charles M. Rice gjorde banbrytande upptäckter som innebar att ett helt nytt virus – hepatit C-virus – kunde identifieras. Redan tidigare hade hepatit A- och B-virus upptäckts vilket var stora medicinska genombrott, men en stor andel fall av blodöverförd hepatit förblev oförklarade. Upptäckten av hepatit C-virus innebar att den kvarstående höga risken för blodsmitta kunde förklaras. Genombrottet möjliggjorde utveckling av blodtester och nya läkemedel som har räddat miljontals människoliv.«

Harvey J Alter studerade hepatit hos patienter som fått blodtransfusioner och kunde visa att ett virus kunde orsaka kronisk hepatit. Michael Houghton hittade ett sätt att klona det nya virusets arvsmassa, och det nya viruset kunde identifieras och benämndes hepatit C-virus. Charles M Rice visade att hepatit C-virus ensamt kan orsaka hepatit.

Harvey J Alter, född 1935 i New York, läste medicin vid Rochester Medical School, New York och blev specialist i internmedicin vid Strong Memorial Hospital, New York, och vid University Hospitals, Seattle. Han forskade kliniskt vid Georgetown University på 60-talet och 1969 etablerade han en forskargrupp vid National Institutes of Health Clinical Center’s Department of Transfusion Medicine.

Michael Houghton är född i England men har en tjänst med titeln Canada Excellence Research Chair in Virology och Li Ka Shing Professor of Virology vid University of Alberta, Kanada, där han också är chef för La Ka Shing Applied Virology Institute. Han disputerade 1977 vid King’s College, London, arbetade sedan vid G. D. Searle & Company, och 1982 anställdes han som forskare vid Chiron Corporation, Emeryville i Kalifornien.

Charles M Rice är professor vid Rockefeller University, New York, och verksam vid Center for Study of Hepatitis C vid Rockefeller University, där han tidigare varit Executive Director. Han föddes i Sacramento, USA, 1952, doktorerade 1981 vid California Institute of Technology, etablerade en forskargrupp vid Washington University School of Medicine, St Louis, 1986 och blev professor 1995.

Läs även:

Upptäckten av hepatit C-viruset – genombrott som räddat miljontals liv

Expert på hepatit C: Verkligen välförtjänt

Hepatit C-forskare: »Äntligen!«

Nyckelpublikationer

1. Alter HJ, Holland PV, Purcell RH, et al. Posttransfusion hepatitis after exclusion of commercial and hepatitis-B antigen positive donors. Ann Intern Med. 1972;77(5):691-9.

2. Feinstone SM, Kapikian AZ, Purcell RH, et al. Transfusion-associated hepatitis not due to viral hepatitis type A or B. N Engl J Med. 1975;292(15):767-70.

3. Alter HJ, Holland PV, Morrow AG, et al. Clinical and serological analysis of transfusion-associated hepatitis. Lancet. 1975;2(7940:838-41.

4. Alter HJ, Purcell RH, Holland PV, et al. Transmissible agent in non-A, non-B hepatitis. Lancet. 1978;1(8062):459-63.

5. Choo QL, Kuo G, Weiner AJ, et al. Isolation of a cDNA clone derived from a blood-borne non-A, non-B viral hepatitis genome. Science. 1989;244(4902):359-62.

6. Kuo G, Choo QL, Alter HJ, et al. An assay for circulating antibodies to a major etiologic virus of human non-A, non-B hepatitis. Science. 1989;244(4902):362-4.

7. Kolykhalov AA, Agapov EV, Blight KJ, et al. Transmission of hepatitis C by intrahepatic inoculation with transcribed RNA. Science. 1997;277(5325):570-4.