Heidi Stensmyren slutar som ordförande för Läkarförbundet i november. Foto: Sveriges läkarförbund

WMA representerar mer än nio miljoner läkare och grundades 1947. I dag är Miguel R Jorge från Brasilien WMA-president.

Den 30 oktober ska en ny president utses för 2021-2022. Och allt pekar på att det blir Läkarförbundets avgående ordförande Heidi Stensmyren som tar över. Nomineringstiden gick ut den 9 oktober och hon är den enda kandidaten. Stödet för henne uppges vara så starkt att inget land har valt att nominera någon ytterligare kandidat.

– Det känns roligt att vara den kandidat som går fram. Vi har stöd från ett antal länder bakom min kandidatur, säger Heidi Stensmyren.

Är det säkert att det blir du som tar över?

– Nu kan man inte lyfta någon annan kandidat. Så som det ser ut nu kommer jag att väljas med acklamation.

Uppdraget är ett deltidsuppdrag med uppgift att företräda den internationella läkarorganisationen.

– Jag kommer att arbeta mycket från Stockholm och alla styrelsemöten sker digitalt. De som är i WMA:s toppositioner har ofta andra tunga uppdrag och engagemang.

Heidi Stensmyren har erfarenhet av att arbeta för WMA sedan tidigare. 2017–2019 var hon ordförande i WMA:s etikkommitté, som är en av organisationens tre kommittéer. Kommittén har tidigare tagit fram Helsingforsdeklarationen, som antogs 1964 och är en samling ledande etiska principer för medicinsk forskning på människor.

Varför vill du bli WMA:s president?

– Jag har jobbat mycket internationellt, har ett stort kontaktnät och tycker att frågorna är viktiga.  Jag har stor erfarenhet av etiska frågor. Jag har till exempel tidigare arbetat med donations- och transplantationsfrågor.

I WMA:s toppskikt är det få kvinnor. Heidi Stensmyren blir inte den första kvinnliga presidenten om hon väljs. Men det har inte varit särskilt många före henne. Med sina 47 år är hon dessutom ovanligt ung.

– Jag tror att det har varit tre kvinnor tidigare. Det är viktigt att inte vänta, tycker jag. Man måste även ha personer som är mitt i karriären på de ytterst posterna för att kunna vara representativ och spegla kåren.

Övertagandet av presidentposten sker successivt. Det första året kommer Heidi Stensmyren gå parallellt med den nuvarande presidenten som så kallad »incoming president«, för att sedan ta över på egen hand från första december 2021.

– WMA företräder läkarna i hela världen och tar ställning i svåra professionella och etiska frågor som exempelvis CRISPR, hormonbehandlingar av kvinnliga idrottare och reproduktiva frågor, säger Heidi Stensmyren.

WMA grundades som en följd av etiska övergrepp som skett bland annat från vissa läkares sida under andra världskriget. Sverige har länge varit engagerat i WMA, med undantag för åren 1979–1990, då samtliga nordiska läkarförbund och även det holländska stod utanför organisationen.