Valet innebär att Heidi Stensmyren blir den som 2021–2022 efterträder Dr David Barbe från USA som president i världsläkarorganisationen.

– Det är oerhört hedrande att få ett så stort stöd från länder över hela världen och att få företräda en så tongivande internationell aktör, säger Heidi Stensmyren, i pressmeddelandet.

Heidi Stensmyren var mellan 2017–2019 ordförande i världsläkarorganisationens etikkommitté.

Läkartidningen berättade den 12 oktober att hon var föreslagen som blivande president.

– Det känns roligt att vara den kandidat som går fram. Vi har stöd från ett antal länder bakom min kandidatur, sa Heidi Stensmyren då.

Vid Läkarförbundets fullmäktigemöte den 18-19 november i år kommer hon att lämna uppdraget som ordförande. Heidi Stensmyren har varit ordförande för Läkarförbundet sedan 2014.