Med anledning av covid-19 och dess effekter har Region Stockholm och Stockholms läkarförening kommit överens om ett undantag för reglerna kring sparade semesterdagar.

Undantaget innebär att läkare kan få rätt att spara upp till 40 semesterdagar. De extra sparade dagarna ska tas ut inom två år. Har man fler än 30 semesterdagar den 1 januari 2023 utges semesterlön för dessa.

För att få möjlighet att spara 40 dagar krävs överenskommelse med chef, och tanken är att möjligheten främst ska gälla medarbetare som arbetar eller har arbetat direkt eller indirekt med covidpatienter.

En liknande överenskommelse har tecknats mellan Västra Götalands läkarförening och Västra Götalandsregionen.

– Det är ju ändå en frihet att man inte får ut det i pengar utan att man får spara upp till 40 dagar, säger Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, till Läkartidningen.

Han hade gärna sett att det också skulle bli möjligt att få spara mer än de 200 timmar jourkomp per år som det nuvarande kollektivavtalet medger. Enligt Johan Styrud tog läkarföreningen upp den frågan med regionen, men där fick man inget gehör.

– Det var tvärstängt. De tyckte att det här med att kunna skjuta upp uttaget av semesterdagar var en ganska stor eftergift.

Varför ville ni att det skulle vara möjligt att skjuta på jourkomp?

– Det är för att ge valfrihet för våra medlemmar. Många har jobbat väldigt mycket, så det finns ju väldigt många timmar att ta av. Men där fanns ingen öppning från arbetsgivarsidan.

På andra håll i landet har läkarföreningar kommit överens om ändrade regler för jourkomp i samband med covid-19. Ett exempel är Sörmland där det särskilda förstärkningsavtalet som kom till i våras bland annat gav läkarna på anestesiklinikerna möjlighet att överföra den jourkomp som byggs upp till nästa år.

Även i Uppsala har läkarföreningen och arbetsgivaren enats om ändrade regler som ger fler sparade semesterdagar och möjlighet att spara jourkomp. Bakgrunden är att läkare inom anestesi och infektion under våren fick väldigt mycket jourkomp som de annars hade haft mycket svårt att få ut.

– I normalfallet faller jourkompen ut automatiskt efter 6 månader om man inte tagit ut den i tid. Då slöt vi ett avtal i somras som gör att man kan spara sin jourkomp, alltså att den inte faller ut, till slutet av 2021, säger Anna-Karin Agvald, ordförande för Upplands allmänna läkarförening.