– Att öka tillgängligheten till hälso- och sjukvården är en högt prioriterad fråga för regeringen. Köerna till vården ska kortas, patienternas rättigheter ska stärkas och principen om vård efter behov tryggas. Det är viktigt att IVO:s tillsyn bidrar till ökad tillgänglighet, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Regeringen skriver att pandemin och uppdämda vårdbehov har aktualiserat frågan om risker med bristande tillgänglighet ytterligare och ger nu Ivo ett uppdrag att föreslå hur myndighetens tillsyn i högre grad kan omfatta risker som är kopplade till brister i tillgänglighet och långa väntetider.

Ivo ska beskriva den tillsyn som myndigheten redan i dag gör av tillgänglighetsrisker. Ivo ska också beskriva de rättsliga förutsättningarna för att bedriva tillsyn utifrån olika tillgänglighetsaspekter, till exempel kötider och den nationella vårdgarantin. Ivo ska också beskriva hur tillsyn av patientsäkerhetsrisker med bristande tillgänglighet görs i närliggande länder.

Senast den 15 juni 2021 ska Ivo redovisa sitt uppdrag till Socialdepartementet.