Mellan den 18 mars och 26 augusti var Region Jönköpings län i stabsläge. Nu återinförs stabsläget och en regional särskild sjukvårdsledning i regionen.

– Vi ser att smittspridningen ökar och vi ser ett större behov av sjukhusvård för covidpatienter i Jönköpings län, säger Mats Bojestig, regionens hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett pressmeddelande.

I dagsläget vårdas 16 patienter med covid-19 på sjukhusen i länet. Enligt regionen förbereds både vårdplatser och IVA-platser på alla tre sjukhusen för att kunna ta emot betydligt fler patienter om det skulle behövas.

Mats Bojestig har tidigare sagt till Läkartidningen att Region Jönköpings län har en grundplanering för hösten där regionen kan klara tre till sex intensivvårdspatienter och 28 inneliggande på avdelning.

Läs också:

Oro för mer nödfallsövertid när Akademiska skalar upp

Tre beredskapslägen

Inom hälso- och sjukvården finns tre så kallade beredskapslägen:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelsutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Källa: Socialstyrelsen