Anna Warg. Foto: Marie Ström

Region Jämtland Härjedalens sparåtgärder har drabbat Östersunds sjukhus hårt. Det har i sin tur lett till en allt mer infekterad stämning på sjukhuset. Rubrikerna i lokalmedierna har varit dystra: åtstramningar, sämre arbetsmiljö, uppsägningar, öppna protestbrev från sjukhuspersonal och manifestationer.

På ett och ett halvt år har dessutom fyra höga chefer slutat. I somras slutade områdeschefen för psykiatrin, Ylva Drevstad, efter tre år.

– Regionen är toppstyrd. Jag får inte den tilliten och friheten att fortsätta att styra psykiatrin som vi gjorde med framgång 2018/2019, sa hon i en intervju med Länstidningen Östersund.

Den senaste i raden som slutar är Anna Warg, områdeschef på kirurgkliniken. När hennes chefsförordnande går ut i mars nästa år går hon tillbaka till sitt arbete som kirurg.

Samma dag som hennes beslut blev känt samlades ett 60-tal av hennes medarbetare och representanter från den lokala läkarföreningen i regnet utanför sjukhusentrén för att manifestera sitt stöd.

– Anna Warg har varit drivande på kirurgen sedan start. Hon har varit en fantastisk kraft som samlat medarbetarna och ledningsgruppen, sa bland annat Nils-Olof Hedman, enhetschef på kirurgen till Länstidningen Östersund.

Även Annika Östling, ordförande i Jämtlands läns läkarförening, var på plats.

– Vi är jättebekymrade över våra enhetschefer och verksamhetschefers begränsade handlingsutrymme, sa hon till lokaltidningen.

Anna Warg säger att hon blev rörd av gesten.

– Det var otroligt fint. Helt oväntat! Det var fantastiskt vilket stöd och beröm jag fick. Samtidigt känner jag att det blivit lite väl stort fokus på mig som person. Det är inte det som detta handlar om egentligen, säger hon till Läkartidningen.

Vad handlar det om då?

– Det här handlar om en situation i regionen och på sjukhuset som är desperat. Och om frågan: hur kommer vi vidare?

Till lokalpressen sa Anna Warg att hon inte längre har tillräcklig övertygelse för att fortsätta. Hon erkände att de tuffa tiderna spelat en roll och att hon inte alltid hållit med ledningen om besluten som fattats.

Enligt henne har de senaste årens åtstramningar resulterat i en infekterad och frustrerad stämning på Östersunds sjukhus. Läget har blivit allt mer polariserat. På ena sidan står medarbetarna inom slutenvården och på den andra regionledningen och politikerna.

Regionens katastrofala ekonomi har lett till att ett flertal kortsiktiga beslut har fattats de två senaste åren med syfte att spara snabba pengar.

– Slutenvårdspersonalen har drabbats väldigt direkt av besluten: Man jobbar varannan helg, har sagt upp arbetstidsavtal, sänkt tillägget för ledningssjuksköterskor, ändrat bemanningsnormer …, säger Anna Warg.

Tidspressen har även gjort att samverkan och information till personalen fått stryka på foten, enligt henne.

– Det har inte funnits en dialog, utan det har tryckts ut beslut för att nå snabba resultat. Som medarbetare bidrar det till att man inte känner sig delaktig.

Även hon har som chef fått kritik för bristande samverkan. En kritik hon anser är befogad.

– Man har ofta inte känt att man hunnit den biten. Det är frustrerande som chef. Även när det är tidspressat är det viktigt att verkligen försöka involvera och samverka. Där har vi inte lyckats.

För många sjuksköterskor blev den uppsagda arbetstidsmodellen i april droppen. Sedan dess har uppsägningarna varit många – speciellt på kirurgen.

– Jag ser en förtroendekris. Lyssnar man på hur vissa politiker uttalar sig om personalen i regionen och hur personalen talar om högsta ledningen, så är det inte förtroendefullt. Det bygger på avståndet och polariseringen. Det vi behöver är att börja jobba framåt tillsammans.

Att regionen kritiserats för toppstyre kopplar hon till stor del till att delegationsordningen ändrades förra hösten, vilket minskade områdes- och enhetschefernas möjligheter att fatta beslut. Nu har regionen dock beslutat att ordningen ska återgå till det normala.

– Det är väl vad jag förstår ett ganska vanligt grepp när ekonomin är dålig att centralisera beslut. Man försöker få kontroll och drar besluten till sig i högsta ledningen. Men undersökningar visar att det sällan ger önskad effekt, säger Anna Warg.

Hon anser att regionen befinner sig i ett svårt läge. Region Jämtland Härjedalen skulle behöva jobba med en långsiktighet, men det akuta ekonomiska läget ger inte tid till det.

– Vi har inte ekonomi att ge den vård vi gör i dag på det sätt vi gör. Vi behöver både hitta nya arbetssätt och ta ställning till om vi ska ge all den vård vi ger eller om delar ska prioriteras bort.

Hur ser du på framtiden för regionen?

– Jag är ju optimist. Det finns ansatser att nå varandra, och en bättre dialog har påbörjats, vilket är nödvändigt för att bygga förtroende. Jag tror att vi kommer ta oss ur det här på något sätt. Men hur och när är frågan.

I veckan aviserade den blågröna majoriteten att de vill bromsa personflykten genom glesare helgtjänstgöring på tre avdelningar, bättre villkor för äldre medarbetare och medarbetare som vill vidareutbilda sig och införa särskilda studenttjänster.

Anna Warg tycker att flera av de föreslagna förändringar är lovvärda, men är kritisk till att helgtjänstgöringen bara ska glesas ut på vissa avdelningar.