En arbetssjukdom är en sjukdom som uppkommit under arbetstid eller till följd av arbete, till exempel om en arbetstagare blir smittad på sin arbetsplats.

Enligt preliminära siffror från Arbetsmiljöverket har 8 596 anmälningar om arbetssjukdomar gjorts under de första sex månaderna av 2020. Det är en ökning med 60 procent jämfört med samma period förra året.

Den största ökningen av arbetsrelaterade sjukdomar har skett inom vård och omsorg. Där har antalet anmälningar vuxit med 219 procent.

– Den kraftiga ökningen beror på coronarelaterade anmälningar. Vi har uppmanat arbetsgivare att anmäla eventuell smitta av covid-19 i vård och omsorg, säger Ulrika Scholander, sektionschef på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

En klar majoritet av anmälningarna rör kvinnor.

– Kvinnodominerande yrken, exempelvis vårdpersonal och sjuksköterskor har i högre utsträckning varit mer utsatta för exponering av covid-19, säger Ulrika Scholander.

Läs mer:

Tusentals anmälningar om covid-19 som arbetsskada