Under våren infördes undantag i kraven på läkarintyg med syftet att avlasta vården. Då behövdes inget läkarintyg vid dag åtta för ersättning för vård av sjukt barn. Det krävdes inte heller något läkarintyg i sjukpenningsärenden mellan dag 15 och 21.

Men de tillfälliga reglerna upphör från den 1 november. Det har Försäkringskassan kommit fram till efter dialog med bland andra Sveriges Kommuner och regioner, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

– Det var en extraordinär situation under våren 2020 och Försäkringskassan tvingades anpassa sitt arbetssätt för att samhället skulle fortsätta fungera. Vi ser nu att vården har avsevärt mycket mindre belastning och efter dialog med andra aktörer har vi kommit till slutsatsen att vi nu ska återgå till normal hantering av ansökningar och tillhörande tidsgränser, säger Michael Erliksson, rättschef på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.

Myndigheten uppger att utvecklingen beträffande covid-19 följs noggrant och att dess arbete anpassas löpande efter rådande situation.

Men Försäkringskassans beslut möts nu av kritik. Skånes ledande sjukvårdspolitiker har skickat en protest till Försäkringskassan och regeringen, rapporterar Sydsvenskan.

I ett läge med ökad smittspridning och större belastning på vårdcentralerna vill politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden att man väntar med att återinföra krav på läkarintyg.

»Med tanke på Skånes snabba ökning i antalet smittade vore det mycket olyckligt om vi fick in snuviga barn och vuxna på vårdcentralerna bara för ett intyg.«, skriver regionråden Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M) och Anna-Lena Hogerud (S) i det öppna brevet.

Brevet skickades på onsdagen till Försäkringskassans generaldirektör, socialminister Lena Hallengren (S), socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) och ordförandena i riksdagens socialutskott och socialförsäkringsutskott.

 

Läs även:

Krav på läkarintyg vid sjukskrivning sänks