– Jag har fått ett antal mejl från olika kollegor på privata vårdcentraler som är oroade för att de har sett hur de har tappat listade patienter de sista veckorna, berättar Ylva Sandström, ordförande för Distriktsläkarföreningen Stockholm, och fortsätter:

– De har haft patienter som kommit till dem och velat boka tid och då noterat att de varit listade hos Kry utan att veta om det själva.

För flera vårdcentraler, i synnerhet de små, kan det få stora konsekvenser om många patienter ovetandes listat om sig till Kry.

– Ju mer ersättning vi får från kapitering – och regionen har ökat kapiteringen de senaste åren och planerar att göra det ytterligare – desto viktigare är det att ha listade patienter. Så det är viktigt att man inte kan lista på folk utan att de fattar det, säger Ylva Sandström som tillägger att hon tycker regionen behöver se över reglerna för marknadsföring inom vårdvalet.

Ekerö vårdcentral i Stockholm har inte noterat något stort tapp av patienter. Men verksamhetschefen Sara Banegas märker ändå varje dag hur patienter listat sig hos Kry utan att ha förstått vad det innebär.

– När patienter kontaktar oss och vi öppnar deras journaler, märker vi att de är listade på Kry i Gallerian. Då säger vi »du har ju valt en annan vårdcentral« och då säger de »nej, det har jag inte, jag har ju alltid gått hos er«, berättar hon.

I ett inlägg på Facebook som delats hundratals gånger uppmanar Ekerö vårdcentral sina patienter att vara noga med var de är listade. Där förklarar Sara Banegas att om patienterna väljer Kry, väljer de också bort Ekerö vårdcentral.

– Listningsförfarande betraktas som medlemskap i en kundklubb. Det är bara ett steg du ska ta dig förbi för att komma till det du vill: en läkartid.

Kry slog upp dörrarna till sin fysiska vårdcentral i Gallerian den 1 september. Den är en av två i Stockholm. Tillsammans har de nu cirka 10 000 listade patienter.

Ylva Sandström är kritisk till sättet som patienterna uppmanats att lista sig hos Kry i vårdgivarens app och hur informationen om listning har presenterats där.

De senaste dagarna har Kry ändrat en del av informationen kring listningsförfarandet. För ett par dagar sedan var alternativet att boka ett fysisk besök utan att lista sig inte alls lika tydligt som det är nu. Företaget har också tagit bort en formulering på 1177.se om att all bokning till fysiska besök måste ske via appen.

Kry anger nu både på sin webbsida och på 1177.se ett telefonnummer som patienterna kan ringa för att boka ett fysiskt besök. Men de skriver fortfarande att bokning sker via Krys app och att en första bedömning av patientens symtom alltid sker via appen.

I ett mejl till Läkartidningen skriver Claes Nyberg, tillförordnad presschef på Kry, att alla patienter gör ett aktivt val när de listar sig hos Kry, vilket signeras med bank-id. De får dessutom information om valet i appen och via mejl. Oavsett vad det står eller har stått om att fysiska besök bokas via appen, kan patienterna boka besök telefonledes.

Han poängterar att företaget följer Region Stockholms riktlinjer. Och där ger regionen Kry rätt.

– Vi har fått många frågor om huruvida deras listningsförfarande är korrekt, säger Christoffer Bernsköld, enhetschef för allmänmedicin i Region Stockholm.

Han hade därför ett möte med Kry i fredags där företaget fick redogöra för hur listningen går till och hur informationen ser ut i olika steg. Och hans slutsats är att Kry följer de regelverk och rutiner som finns, men också att regionen saknar riktlinjer som tydliggör hur information om listning ska framställas.

Ni har ingen kritik mot Kry i deras listningsförfarande?

– Nej, de har utgått från den information som finns på listningsblanketten som vi har i Stockholm. Sedan har de använt den information som används vid listningsförfarandet på 1177. De gör inga formella fel. Men vi behöver ha någon form av riktlinjer så att det tydligt framgår att patienten har rätt att söka vård utan att lista sig. Det gäller inte bara Kry utan samtliga vårdgivare.

Nu ska regionen ta fram sådana riktlinjer som både vårdgivarna och regionen kan luta sig emot. Christoffer Bernsköld poängterar att patienterna ska ha så bra förutsättningar som möjligt för att göra medvetna val.

Regionen kommer nu ha en dialog med olika vårdgivare för att formulera riktlinjerna. Och enligt Christoffer Bernsköld kommer de mycket snart finnas tillgängliga.

– Jag ser ett behov av att vi gör det här väldigt fort. Men det får inte bli slarvigt. Jag hoppas att det blir antingen den här veckan eller nästa.