Hälften av besöken för patienter 19 år och äldre på akuterna i Sverige i fjol, varade mer än 3 timmar och 44 minuter. Jämfört med 2018 är det en ökning med fem minuter. 70 procent av landets akutmottagningar noterade en ökning. Ökningen gäller alla åldersgrupper och kön, men vistelsetiderna är i regel längre för kvinnor och för äldre.

10 procent av besöken varade mer än åtta timmar.

Storstadsregionerna utmärker sig med längre besökstider. Södersjukhuset i Stockholm har den längsta mediantiden med 5 timmar och 53 minuter.

Men parallellt med den utvecklingen har också antalet besök sjunkit. De sju akutmottagningar i landet där vistelsetiderna ökat mest, har också sett den största minskningen i antalet besök till akuterna. Det gäller exempelvis Skånes universitetssjukhus i Lund, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Totalt minskade antalet akutbesök i landet med 1,3 procent, vilket motsvarar ungefär 25 000 besök. Merparten av den minskningen står Region Stockholm för, där antalet besök minskade 7 procent. 2018 var minskningen 11 procent. Enligt regionen beror minskningen de senaste åren på satsningen på närakuter.

Medan den totala vistelsetiden på akuten har ökat i riket, ligger väntetiden för bedömning av läkare kvar på en stabil median. Där är tiden 58 minuter. Men det skiljer rejält mellan olika sjukhus. I Gällivare sjukhus i Norrbotten var väntetiden 18 minuter. På Södersjukhuset i Stockholm var den två timmar och tre minuter.

Rapporten finns på Socialstyrelsens webbplats.

Störst ökning i Lund – störst minskning i Linköping

Störst ökning i vistelsetid stod Skånes universitetssjukhus i Lund för. Där ökade medianen med 32 minuter till 5 timmar och 14 minuter.

Det sjukhus som däremot kortat sin tid mest är Universitetssjukhuset i Linköping. Där sjönk mediantiden med 25 minuter till 3 timmar och 34 minuter.

Kortast vistelsetid stod Oskarshamns sjukhus för. Där var medianen två timmar och tolv minuter.

Äldre patienter stannar längre på akuten. Hälften av besöken i kategorin 80+ varade mer än 4 timmar och 13 minuter. Det är 36 minuter mer än åldersgruppen 19–79 år.

Bland patienter 80+ varade var tionde besök mer än 8 timmar och 41 minuter, en ökning med 11 minuter sedan 2018.