Förra veckan infördes lokala restriktioner i Uppsala och nu har alltså Folkhälsomyndigheten beslutat att införa lokala restriktioner även i Skåne. Skärpta allmänna råd gäller från i dag till och med 17 november, men det kan bli aktuellt med en förlängning enligt Anders Tegnell, statsepidemiolog.

Under tisdagens myndighetsgemensamma pressträff berättade Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne, om läget.

– Vi har en kraftigt ökad samhällssmittspridning den senaste veckan. Det handlar om en dubblering av antalet fall mellan vecka 42 och 43.

Även i sjukvården ses en kraftig ökning den senaste veckan.

– Vi ligger nu på 57 sjukhusvårdade fall totalt, varav 7 ligger på intensivvårdsavdelning. Det här är en mycket oroande utveckling.

Enligt Eva Melander ses en ökning över hela regionen, i såväl mindre som stora städer. Smittspridningen ökar i alla åldersgrupper, men allra mest i gruppen 20 till 29 år och gruppen däröver.

– Det här rör sig på alla fronter. Samtidigt har vi en provtagning som är hög. Vi har i princip nått provtagningstaket. Smittspårningsenheten är också hårt belastad nu på grund av alla fallen, sa hon och tillade:

– Totalt sett har vi ett helt annat läge än vad vi hade bara för ett par veckor sedan – och det är ett allvarligt läge.

Utifrån detta fattade Folkhälsomyndigheten under tisdagen beslut om skärpta allmänna råd i Skåne:

  • Undvik kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika kan alltid genomföras.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Undvik om möjligt fysisk kontakt med andra personer än de i hushållet.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, framför allt cuper, matcher och tävlingar.
  • Arbetsgivare uppmanas att bland annat se till att personal kan arbeta hemifrån i högre utsträckning än i dag.
  • De skärpta allmänna råden omfattar även verksamheter som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar och arbetsplatser i Skåne län. Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt.

Länsstyrelsen i Skåne har dessutom beslutat att behålla publiktaket på max 50 personer fram till den 30 november.

Under presskonferensen konstaterade Anders Tegnell att antalet smittade i världen ökar drastiskt. Och att läget förvärras även i Sverige, generellt sätt.

– Vi har en liten men ändock påtaglig ökning av antalet fall som läggs in på IVA. Vi börjar även här i Sverige närma oss en kritisk punkt. Antalet avlidna ligger dock fortfarande på väldigt låga nivåer.

Utvecklingen i de olika regionerna varierar, men i exempelvis Stockholm ses en fortsatt ökning av antalet smittade och sjukhusvårdade som blivit något brantare senaste veckan. En liknande situation ses i Västra Götaland.

– Vi har en dialog med bägge de här regionerna om några ytterligare åtgärder krävs. Vi är inte riktigt där än, sa Anders Tegnell.