Som Läkartidningen berättat utreder Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) om masstestningen för covid-19-infektion bland studenter och lärare i samband med terminsstarten i själva verket ska klassas som forskning. I så fall skulle undersökningen – som genomfördes på uppdrag av Folkhälsomyndigheten – nämligen ha krävt etiskt tillstånd.

Jörgen Svidén, kanslichef på ÖNEP, siktade i början av månaden på att få till ett beslut i frågan på myndighetens möte den 20 oktober. Men den som vill veta om testningen ska räknas som forskning eller inte får helt enkelt vänta ett tag till.

– Vi har inte satt ned foten när det gäller detta. Efter djupa diskussioner i nämnden kom vi kom fram till att även Region Västerbotten och Folkhälsomyndigheten bör få yttra sig om vad det är de har hållit på med. Har de bedrivit forskning, eller inte, säger Jörgen Svidén.

En begäran om upplysningar har gått i väg till Region Västerbotten respektive Folkhälsomyndigheten, som nu har fram till början av november på sig att yttra sig. Anders F Johansson, lektor vid Umeå universitet och hygienöverläkare i Region Västerbotten, samt projektledare för undersökningen, har tidigare sagt till tidningen Universitetsläraren att det inte rör sig om forskning – utan om en prevalensundersökning.

Om ÖNEP kommer fram till att det faktiskt rör sig om forskning som skulle ha krävt etiktillstånd, det vill säga ett brott mot etikprövningslagen, har myndigheten skyldighet att lämna det vidare till åtal.

Det hela kokar ned till om testningen rör sig om myndighetsinternt arbete, som inte behöver genomgå etikprövning, eller om den ska räknas som forskning. Något som inte är helt glasklart, enligt Jörgen Svidén. Att tre aktörer – Umeå universitet, Region Västerbotten och Folkhälsomyndigheten – är inblandade gör det extra snårigt.

– Om vi kommer fram till att det här är forskning så är det naturligtvis utföraren, den som forskar, som i så fall har förbisett att man borde ha haft etikprövningstillstånd. Men huvudmannen har också ansvar för att se till att tillstånd finns, sa Jörgen Svidén i början av oktober och fortsatte:

– Vem är då huvudman här? Är det Folkhälsomyndigheten, Umeå universitet eller Region Västerbotten? Det är inte heller helt glasklart.

Närmare 10 000 personer nappade på erbjudandet om att testa sig för pågående covid-19-infektion vid terminsstarten, men bara sex testade positivt.