I dag presenterade Region Stockholms styrande partier M, KD, C, L och MP sitt budgetförslag för nästa år.

De enda nämnder som får ökade anslag är kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården. För sjukvården föreslås en uppräkning med 2,9 procent, vilket motsvarar 1,8 miljarder kronor.

Övriga nämnder får inga ekonomiska tillskott nästa år, utan får klara sig på den budget de har. Dessutom ska administrationen effektiviseras, och samtidigt vill regionen sänka kostnader för lokalhyror och inköp.

Totalt omfattar budgeten 113 miljarder kronor och den bygger på en oförändrad skattesats.

– Det har varit ett oerhört tufft budgetarbete. Det är en budget som präglas av att vi tar ansvar, att vi är återhållsamma och att vi säkerställer att pengarna används till rätt saker som är viktiga för medborgarna. Det är tydliga prioriteringar, sa finansregionrådet Irene Svenonius (M) vid en pressträff.

Vad gäller sjukvården, som alltså får 1,8 miljarder mer, pekade Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd, på att det kommande året fortfarande kommer att präglas av covid-19, och att det kommer att krävas ett stort arbete för att hantera vårdskulden.

Hon lyfte också fram primärvården och husläkarverksamheterna.

– Det är mycket pengar, men vi har en kostnadsutveckling som är ännu högre. Det innebär tuffa prioriteringar framöver. Vårt fokus på god och nära vård, och vår primärvårdsstrategi, ska fullföljas. Vi kommer att öka budgeten för husläkarmottagningarna med 3 procent, sa Anna Starbrink.

Uppräkningen för sjukhusen blir 1,5 procent nästa år. För att spara ytterligare pengar ska regionen också se över och strama åt vissa vårdval.

Hela budgetförslaget finns att ta del av på Region Stockholms webbplats.