De senaste åren har de stora digitala vårdgivarna flyttat till Sörmland. I praktiken har det inneburit att patienter i hela Sverige som sökt vård hos nätläkarna, har fått sina ärenden registrerade vid sörmländska vårdcentraler. Kostnaderna har patienternas hemregioner fått stå för.

Men för Sörmlands del har det inneburit en viss inkomst. Regionen tar nämligen ut en administrationsavgift på 5 procent. Eftersom ersättningen per besök är 500 kronor handlar det om 25 kronor. Pengarna dras från den ersättning nätläkarna får och belastar inte patienternas hemregioner – de betalar fortfarande 500 kronor per besök, den nivå som Sveriges Kommuner och regioner beslutat.

I år beräknas ersättningen till nätläkarna landa på ungefär 800 miljoner kronor, vilket innebär att Region Sörmland drar in cirka 40 miljoner kronor på avgiften. Det är ungefär samma som förra året.

En del av de pengarna går just till administration och kvalitetsarbete runt nätläkarbolagen.

– Det skulle ungefär motsvara, om jag tar i ordentligt, ungefär 10 miljoner kronor, säger Mats Henningsson, hälsovalschef i Region Sörmland.

– Resterande pengar vänder vi tillbaka in i primärvården på en gång.

Vad har de här miljonerna betytt för Sörmland?

– Vi har inte i budgeten räknat med att vi ska få 40 miljoner. Däremot har vi kunnat skapa extra ersättningar för vissa saker; kunna köpa system, lösa upphandlingen av digitala verktyg och lite sådant.

Är avgiften på 5 procent, som politikerna satte, en bra nivå?

– Ja, det tycker jag. Vi trodde ju inte att det skulle bli de här volymerna, det får jag ju säga. Om vi ska hantera det seriöst, ta statistik och utvärdera utifrån medicinska rutiner, tycker jag att 5 procent har varit ganska vettigt om man jämför med övriga regioner.

Men de digitala vårdgivarna etablerar sig i allt större utsträckning i andra regioner. Exempelvis Kry har vårdcentraler i Stockholmsregionen och Skåne, och Doktor.se finns i dagsläget i fem regioner. Det gör också att allt fler patientärenden hanteras utanför Sörmland.

Företagen talar ofta om en vilja att arbeta mer »digifysiskt«, att de ska kunna erbjuda både digital och fysisk vård, och därigenom ta ett större ansvar för patienten. Mats Henningsson tror dock att bolagen även anpassar sig efter förslagen i utredaren Göran Stiernstedts förslag. Om förslagen blir verklighet skulle de digitala vårdgivarna behöva vara fysiskt närvarande i alla regioner där de erbjuder digital vård.

Oavsett vilket blir kontentan för Sörmland att inkomsten från administrativa avgifter minskar.

– Eftersom de kommer att lämna oss kommer vi inte att ha den möjligheten till den intäkten, säger Mats Henningsson.

De har ju redan vårdcentraler i flera regioner. Märker ni inte ett tapp redan i dag?

– Jo, vi märker det. Samtidigt är antalet besök så många. Det har ökat markant om du skulle jämföra med förra året. Men vi märker att nedgången börjar så smått.

 

Läs även:

Utredning: Nytt vårdval och begränsning för nätläkare

Nätläkarbolag kritiska till Stiernstedts utredning

Teknisk detalj leder fram till att företag kan slopa patientavgift

Sörmland skärper reklamregler för nätläkare

Kry till Sörmland – blir dyrare för regionerna

Sörmland behåller 25 kronor

Sveriges Kommuner och regioner har bestämt att ersättningen till nätläkarna för läkarbesök ska vara 500 kronor. Den summan kan sedan påverkas av exempelvis moms.

Region Sörmland behåller 5%, motsvarande 25 kronor, i administrativ avgift.

Kvar blir 475 kronor. Nätläkarna får dock 6% i momskompensation. Avrundat blir det 504 kronor som i slutändan patientens hemregion får betala.

Om en sörmländsk patient besöker ett nätläkarbolag som slussar sina ärenden via Sörmland, blir ersättningen 200 kronor i stället för 500.