I veckan isolerades en patient på Norrtälje sjukhus efter att ha testat positivt för covid-19. Sedan dess har ytterligare fall av smitta konstaterats både bland patienter och personal.

I nuläget handlar det om tre patienter. Samtidigt är omkring 15 medarbetare hemma på grund av förkylningssymtom, varav fem testat positivt för covid-19.

– Det innebär att bemanningsläget just nu är besvärligt. Vi övergår därför till stabsläge för att snabbt kunna samla resurserna där de behövs som bäst. Vi vill säkerställa att akutsjukvården inte påverkas, säger Peter Graf, vd för Tiohundra AB i ett pressmeddelande.

Enligt sjukhuset går det inte slå fast om det finns ett samband mellan det första fallet och de ytterligare fall som nu konstaterats. Smittspårning och provtagning pågår. De smittade patienterna som finns kvar på sjukhuset vårdas isolerat.

– Vi har en god beredskap för att hantera ökad smittspridning och följer våra inarbetade rutiner. Den stora utmaningen just nu är personalläget, vilket gör att vi tillfälligt behöver skjuta upp planerade operationer för att kunna fokusera på den nödvändigaste vården, säger Sune Forsberg, verksamhetschef för medicinska och opererande specialiteter på Norrtälje sjukhus.