På grund av stor sjukfrånvaro samt bekräftade fall av covid-19 bland både personal och patienter gick Norrtälje sjukhus upp i stabsläge förra veckan.

Smittspårning pågår och många medarbetare är fortfarande hemma med förkylningssymtom, bekräftad eller misstänkt covid-19-infektion.

– Medarbetarna gör helt rätt – vid minsta luftvägssymtom ska man stanna hemma för att minska risken för fortsatt smittspridning, säger Peter Graf, vd på vårdbolaget Tiohundra, i ett pressmeddelande.

Men på grund av frånvaron är personalläget är mycket ansträngt inför helgen. Därför har sjukhuset nu beslutat att gå upp i förstärkningsläge. Det innebär bland annat täta stabsmöten och en nära samverkan med Region Stockholm och övriga sjukhus i regionen.

– Vi har redan fått gott stöd av regionens övriga akutsjukhus för att klara den besvärliga situation vi befinner oss i. Vi ser nu över och säkerställer att sjukhuset har tillräcklig bemanning för att klara av verksamheten på ett patientsäkert sätt de kommande dagarna, säger Peter Graf.

Sedan tidigare är icke-akuta operationer som kräver inläggning uppskjutna. Ett nytt beslut ska tas på måndag.