Efter att samtalen mellan Legeforeningen och Kommunenes Sentralforbund, en arbetsgivarorganisation i kommunsektorn, gått på grund den 15 oktober, verkställde läkarna hotet om strejk i måndags. Totalt är 23 läkare nu i strejk i de fem kommunerna Tromsø, Trondheim, Narvik, Bergen och Stavanger.

En av de främsta punkterna i konflikten rör läkare på fastläkarmottagningarna, som också bemannar systemet med en sorts närakuter i kommunerna, även på nätterna. Legeforeningen menar att arbetsbelastningen för fastläkarna är för stor och kräver en begräsning i hur mycket akuttid läkarna kan tilldelas.

Förbundet hänvisar bland annat till en undersökning av Helsedirektoratet, som kan liknas vid svenska Socialstyrelsen, som visade en särskilt stor arbetsbelastning i mindre kommuner. Där arbetade läkarna, förutom sin vanliga tid som fastläkare i primärvården, i genomsnitt mer än 37 timmar i veckan som så kallad legevakt på plats eller som bakjour. En fjärdedel arbetade mer än 52 timmar.

Bakom problematiken ligger bland annat stora rekryteringsproblem. Det är något som Legeforeningens ordförande Marit Hermansen menar har gjort systemet med legevakter skört i många kommuner.

Och nu har måttet rågats för läkarförbundet, som dock försöker strejka på ett ansvarsfullt sätt.

– Norge står mitt i en pandemi som fått stora konsekvenser för sjukvården. Vårt första uttag i strejk skonar befolkningen och patienterna för konsekvensen av strejken. Vi är fast beslutna att ta ett socialt ansvar, även under en strejk, sa Marit Hermansen när strejken utlystes, citerad av tidningen Verdens Gang.

Bakgrunden till konflikten är gammal. Och i våras avsatte den norska regeringen 1,6 miljarder norska kronor för att bland annat förbättre möjligheterna till rerytering. Det har dock inte gett effekt än, och Legeforeningen tycker inte att arbetsgivarna kan vänta längre. Men än har parterna inte nått en överenskommelse.

– Vi beklagar att Legeforeningen väljer att gå ut i konflikt i en fråga som handlar om att vi borde sitta runt bordet och komma fram till en lösning tillsammans med staten, säger Tor Arne Gangsø, arbetslivsdirektör på Kommunenes Sentralforbund, till NRK.

Till skillnad från Marit Hermansen, menar han att Legeforeningens strejk innebär fara för liv och hälsa. Men läkarnas fackförbund är beredda att trappa upp strejken om parterna inte funnit en lösning till nästa vecka.

– Vi uppmanar KS att hitta en lösning innan konflikten blir för krävande, säger Marit Hermansen.