– ​Många upplever en frustration över att det saknas både riktlinjer, vårdprogram, fortbildning för bedömning och behandling av sexualbrottsutsatta, och över att det dessutom saknas formella plattformar för professionella samtal där sådana saker kan utvecklas, säger Gita Rajan, Paks ordförande och specialist i allmänmedicin.

– Vi läkare behöver helt enkelt ett eget forum där vi kan mötas över specialitetsgränser och öka förståelsen för den här patientgruppen.

Gita Rajan. Foto: Peter Cohn

Hon säger att det egentligen finns ganska mycket forskning om vilka långsiktiga konsekvenser sexuella övergrepp kan få, såsom att händelser i barndomen kan vara en riskfaktor för att utsättas i vuxen ålder. Men kunskapen ute i professionen brister ibland. Det beror delvis på att patienterna inte blir kvar på någon viss specialistklinik, vilket försvårar kunskapsutvecklingen. Och även om kunskapen finns, kan resurserna och strukturerna för exempelvis remittering saknas.

Det är sådana saker som den unga läkarföreningen Paks vill ändra på. Den ska kunna fungera som en plattform för erfarenhetsutbyte mellan olika specialiteter och som kunskapsspridare. Man hoppas också på att den ska kunna fungera som resurs för vårdgivare och myndigheter.

– Har man kunskap kan man förändra både sitt eget arbete och strukturer och processer för bättre patientnytta och arbetsmiljö – det går ofta hand i hand, säger Gita Rajan.

Vilka läkare riktar ni er till?

– Vi riktar oss till alla specialiteter. Jag har jättesvårt att säga att någon specialitet inte skulle vara berörd. Och vi riktar oss till alla oavsett var man är i sin karriär; läkarstudenter är väldigt välkomna till oss, liksom äldre kollegor som har gått i pension, säger Gita Rajan som tillägger att föreningen gärna vill se fler medlemmar.

En av de konkreta saker som Paks kommer att göra, är att tillhandahålla utbildningsmaterial. Den ideella insamlingsstiftelsen Wonsa har exempelvis tidigare fått medel från Socialdepartementet för att ta fram ett nationellt utbildningsmaterial för primärvården och psykiatrin. Och när det är klart kommer Paks att fungera som en kanal för utbildningen.

Paks bildades förra året på initiativ av Kvinnliga läkares förening och har haft sitt konstituerande möte. I våras var det tänkt att det första »riktiga« årsmötet skulle hållas, men det sköts upp på grund av pandemin. Den 31 oktober ska det dock bli av, även om detaljerna om det inte är fastställda än.

Vill ni bli en del av Läkarförbundet som en intresseförening?

– Vi funderar på det, och det är något vi har sagt att vi ska ta reda på det här året. Frågan är om det är Läkarförbundet som är den mest logiska placeringen, eller om det är Läkaresällskapet. Vi jobbar ju egentligen inte fackligt, utan utifrån kunskapsutveckling och patienternas behov, säger Gita Rajan.

Hon är just nu ordförande i Paks, men vill på sikt att någon annan tar den rollen. Hon sitter redan som ordförande i Wonsa, som förutom en stiftelse också driver vad som lär vara Sveriges enda forskningsinriktade specialistklinik för vuxna patienter som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

Och Gita Rajan skapar gärna lite avstånd mellan exempelvis Paks, Wonsa och patientföreningen Medusa, vilken riktar sig till personer som utsatts för sexuella övergrepp och som Wonsa var med att starta, men som nu är helt självständig.

– En läkarförening behöver stå helt fri. Läkarförening, patientförening, vårdaktörer och politiker – alla har sin egen roll, säger Gita Rajan.

Läkarföreningens namn Paks är en förkortning av Patienter som lider av konsekvenser av sexuella övergrepp

Läs även:

»Årets vårdhjälte« hjälper kvinnor utsatta för våld

»Vi har bestämt att inte säga nej till någon som söker hjälp«