De nya allmänna råden, som träder i kraft den 19 oktober, presenterades vid dagens myndighetsgemensamma pressträff.

– I dag har vi beslutat om nya tillfälliga skärpningar av de allmänna råden vid lokala utbrott. Det är en möjlighet för Folkhälsomyndigheten att vid lokala utbrott, i samråd med smittskyddsläkaren, besluta att vissa åtgärder ska kunna vidtas, sa Bitte Bråstad, chefsjurist vid Folkhälsomyndigheten.

Om det pågår ett utbrott i en region som bedöms kräva ytterligare åtgärder är tanken att man ska kunna besluta om lokala allmänna råd i en region eller en del av en region.

Det kan handla om att invånare i det berörda området bör undvika att resa i kollektivtrafiken, att man ska avstå restaurangbesök, gym, köpcentrum eller andra inomhusmiljöer där människor samlas, samt att undvika fysisk kontakt med personer man inte bor med.

Tanken är att det ska vara tillfälliga åtgärder som till exempel ska kunna gälla i två veckor, men att de ska kunna förlängas vid behov.

Det här är en skärpning från de allmänna råd som redan gäller, men Folkhälsomyndigheten pekar samtidigt på att smittskyddsläkare redan i dag kan besluta om lokala åtgärder. De nya lokala allmänna råden ska utgöra en sorts miniminivå och bidra till en jämlikhet över landet.

– Vi vet inte om det här kommer användas, men det är en möjlighet för att kunna minska smittspridning och få ner smittalen om det blir utbrott, sa Bitte Bråstad.

Mer information om de nya allmänna råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer:

Förslag om skärpta lokala åtgärder på remiss till smittskydden