I juni förra året presenterade Karolinska universitetssjukhuset en rad förändringar i sin verksamhetsmodell. Förslagen byggde bland annat på en utvärdering av verksamhetsmodellen som sjukhusets styrelse genomfört.

I korthet gick förändringen ut på att slå samman vissa chefsroller och återinföra benämningen verksamhetschef. Tanken med att ha färre chefer var att det skulle leda till tydligare ansvar och kortare beslutsvägar. Dessutom blev det ett antal förändringar och sammanslagningar av sjukhusets teman och funktioner.

Nu har sjukhuset fattat ett inriktningsbeslut om ytterligare förändringar.

– Nu går vi vidare och fortsätter arbetet med att förenkla processer och att sätta vårdverksamheterna i förarsätet. Vi vet att det driver kvalitet, ökar tillgänglighet och stärker patientinflytandet, säger sjukhusdirektören Björn Zoëga i ett pressmeddelande.

Det nya inriktningsbeslutet innebär att antalet teman och funktioner från och med årsskiftet ska minskas från dagens elva till åtta. Bland annat går Tema åldrande samman med Tema inflammation, och Tema kvinnohälsa slås ihop med Funktion hälsoprofessioner.

– Med färre teman och funktioner kan vi minska den administrativa överbyggnaden ytterligare. Redan tidigare under hösten har vi minskat den centrala administrationen genom att ta bort tre direktörstjänster och slagit samman centrala staber, säger Björn Zoëga.

Yvonne Dellmark, ordförande för läkarföreningen på Karolinska universitetssjukhuset, säger till Läkartidningen att läkarföreningen inte fått ta del av något underlag till inriktningsbeslutet, och att det därför är svårt att säga om ledningen tagit rätt beslut eller inte.

– Däremot är vi väldigt bekymrade över att man kommer med ännu en omorganisation i en situation där vi faktiskt inte vet vad som händer, till exempel om vi får en ny uppgång i covid-vården. Många medarbetare är väldigt trötta, och många är väldigt trötta på omorganisationer, säger Yvonne Dellmark.

Hade du velat att man väntade med detta?

– Jag hade önskat ett underlag som påvisade fördelarna innan man fattar ett inriktningsbeslut om att genomföra detta.

Hur stor är risken att det blir för många förändringar på för kort tid?

– Vi får aldrig arbetsro i de nya organisationerna, och det man verkligen såg som mest bekymmersamt vid genomlysningen av verksamhetsmodellen, som föranledde den förra justeringen, var utbildningssituationen. Den har man inte åtgärdat genom den förra justeringen, och man åtgärdar den heller inte genom den här. I stället ser vi en gradvis försämring.

Enligt Yvonne Dellmark ska läkarföreningen diskutera frågan om underlag med ledningen vid ett samverkansmöte i morgon, torsdag.

Läs mer:

Karolinska drar tillbaka varsel

Karolinska gör om i kritiserad verksamhetsmodell

Karolinskas styrelse ger kritiker rätt

Utvärdering pekar på brister i Karolinskas verksamhetsmodell

Nya styrelsen ska utvärdera Karolinskas verksamhetsmodell