Både antalet sökande och antalet antagna har ökat kraftigt totalt sett på samtliga utbildningar höstterminen 2020 jämfört höstterminen 2019, enligt ny statistik från UKÄ. Ökningar syns i alla åldersgrupper, men den är särskilt stor bland de allra yngsta.

För läkarutbildningen syns också ett ökat söktryck med nästan 30 procent fler sökande, men det innebär däremot inte att fler har antagits. Även för andra yrken inom hälso- och sjukvården syns ett märkbart ökat intresse.

Mellan höstterminen 2019 och höstterminen 2020 var det till exempel 30 procent fler sökande till röntgensjuksköterskeutbildning och 27 procent fler som antogs. Till sjuksköterskeutbildning var det 26 procent fler sökande och 8 procent fler antagna och för specialistsjuksköterskeutbildning var det 16 procent fler sökande och 28 procent fler som antogs 2020 jämfört med 2019.

Nästa år görs läkarnas grundutbildning om. Till våren börjar de sista studenterna som kommer att gå den gamla utbildningen. Anmälan till VT 2021 stänger den 15 oktober. Höstterminen 2021 börjar de första den nya sexåriga, legitimationsgrundande utbildningen.