Åldersfördelning av antal fall visad vid Folkhälsomyndighetens pressträff den 6 oktober 2020. Foto: Skärmdump

Läget gällande smittspridningen av covid-19 försämras i flera europeiska länder. Även i Sverige syns en liknande utveckling men inte lika snabb och från lägre nivåer.

Det beskedet lämnade statsepidemiolog Anders Tegnell vid dagens myndighetsgemensamma pressträff.

– Det är framför allt de yngre åldersgrupperna som går upp. Som tur är drabbas inte de äldre och de riktigt unga så mycket. Den trenden fortsätter, säger Anders Tegnell.

Än så länge syns inte någon större effekt vad gäller antalet nyinlagda patienter på IVA, även om det kan finnas en viss eftersläpning.

Även antalet avlidna per vecka ligger stabilt, enligt Anders Tegnell. Totalt har nu 5 883 personer med konstaterad covid-19 avlidit i Sverige.

– Sedan nästan tio veckor tillbaka har vi legat på låga nivåer. Det är ingen stor förändring där.

Utvecklingen vad gäller smittspridningen skiljer sig dock åt mellan olika regioner. Bland annat syns en uppgång i Skåne, Uppsala och Stockholm.

– I Stockholm har vi haft en tydlig uppgång under ett antal veckor och ligger nu på ganska höga nivåer, säger Anders Tegnell, som också påpekar att enbart ökad provtagning inte kan förklara ökningen där.

Enligt Folkhälsomyndigheten verkar ökningen till stor del hänga samman med lokala utbrott och dessa utbrott kan bland annat kopplas till arbetsplatser, privata fester och till lagsporter.

– Vi har sett hel del utbrott bland idrottsutövare i olika lag. Hockeylag sticker ut lite grann. Vi har haft kontakt med Finland och Norge och vi ser där ett liknande mönster. Det här är spridning inom lagen. Väldigt lite talar för att det här händer på isen, utan det verkar mer hända i avbytarbås eller omklädningsrum.

Anders Tegnell tog också upp studentfester där man har sett exempel på omfattande spridning.

På en fråga om det kan bli aktuellt med nya restriktioner kring just ishockeylag eller studentfester svarar Anders Tegnell:

– Vi har en dialog med Riksidrottsförbundet, och vi tittar på en studie tillsammans med Finland om vad det är exakt som gör att just hockeyn har drabbats. Jag tror att man kan dra lärdom av hur man kan undvika trängsel i omklädningsrum eller i avbytarbås.

Han fortsätter:

– Vad gäller studentfesterna handlar det mycket om information och förståelse bland studenterna om att det här faktiskt är en höst där vi måste leva lite annorlunda. Det gäller även studenterna.