I Region Uppsala har smittspridningen ökat snabbt de senaste veckorna och nu tvingas infektionskliniken på Akademiska skala upp antalet vårdplatser för att ta hand om covidpatienter.

– Nu har vi i princip tömt vår infektionsavdelning och vår allmäninternmedicinska avdelning på vanliga patienter, och har covidpatienter där i stället. Nu pågår det sista steget för att få till all personal som behövs för det, säger Fredrik Sund, verksamhetschef för infektionskliniken på Akademiska.

Han är oroad över utvecklingen och han menar att läget vid infektionsavdelningen nu är jämförbart med situationen i våras. I slutet på förra veckan hade man runt 20 patienter med covid-19 på avdelningen.

– Nu är det princip bara covid-patienter. Vi hade möjligen några fler i våras, men för oss har senaste veckan varit ungefär som i april, säger Fredrik Sund.

Hur många covidplatser planerar ni för?

– Det är ett rörligt mål. Nu har vi 30 och vi kommer väl att skala upp till 38, men några blir för sådana som är misstänkta fall också.

Vad gäller bemanningssituationen uppger Fredrik Sund att man dubblat upp nattjouren med en extra jourlinje.

– Vi håller på att diskutera hur vi ska göra med vår konsultverksamhet som behöver utökas i takt med att vi har utlokaliserat andra patienter och utökar intensivvården.

Knut Bodin, huvudskyddsombud för Saco och läkarföreningen i Uppland, oroas över negativa konsekvenser för personalen.

– Bemanningsmässigt blir det ju problem när man från början egentligen har för få platser på ett sjukhus. Vi ser att det kan bli bekymmer framöver. Man har redan börjat påannonsera att man kanske måste ta till nödfallsövertid.

I somras stoppade Arbetsmiljöverket regionens användning av nödfallsövertid.

– Ska det införas igen så måste ju läget vara sådant att det behövs, plus att det ska vara individuella prövningar.

Även i Region Stockholm syns en ökning av antalet covidpatienter. I slutet av förra veckan vårdades 57 patienter med covid-19 på akutsjukhusen och inom geriatriken, varav 6 på IVA.

På Södersjukhuset vårdas för närvarande åtta patienter för covid-19. Enligt chefläkare Anne Kierkegaard har man samtidigt sett en viss ökning av patienter som söker för andningsbesvär på akutmottagningen. Nu pågår ett planeringsarbete för att möta ett eventuellt ökat inflöde av covidpatienter.

»Utifrån Folkhälsomyndighetens scenarios för hösten 2020 arbetar vi med att ta fram planer för att på ett säkert sätt kunna ta emot ett ökat antal sökande patienter på vår akutmottagning och att anpassa antalet vårdplatser både inom slutenvården och intensivvården för patienter med bekräftad eller misstänkt covid-19«, skriver hon i ett mejl till Läkartidningen.

En annan region som på senare tid sett en kraftig ökning av antalet covidfall är Örebro. Hittills har dock slutenvården inte märkt av någon ökad belastning. Fokus just nu ligger på att ytterligare öka kapacitet och tillgänglighet när det gäller provtagning. Det säger Eva Slätmo, områdeschef för medicin och rehabilitering.

– Parallellt med det har vi ända sedan i våras, när det var som värst, tagit fram en vårdplatsplan som vi nu reviderar. Det gäller för både vårdavdelning och intensivvården. Kopplat till det finns också en bemanningsplan så att vi ska kunna täcka upp med bemanning, säger Eva Slätmo.

Än så länge har man inte sett något ökat inflöde av patienter, och därför har upptrappningsplanen inte behövt sjösättas.

– Nu går vi in i ett annat skede, och det handlar mer om att ha en beredskap och vara beredd på det som eventuellt kommer, även om vi inte vet hur det kommer te sig.

I Region Jönköpings län rapporterades förra veckan 12 inneliggande patienter med covid-19, vilket är det högsta antalet på två månader.

Regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig poängterar dock att ökningen ska sättas i relation till att det under våren var omkring 70 inneliggande patienter. Han pekar på att regionen skalat upp provtagningen rejält och att man nu hittar fler positiva fall, och att det finns en plan för att hantera en ökning av covidpatienter.

– Vi har en grundplanering för hösten där vi kan klara tre till sex intensivvårdspatienter, och 28 inneliggande på avdelning, säger han.

Enligt Mats Bojestig klarar regionen av att vårda tre patienter inom intensivvården utan att det får någon påverkan på operationsvolymerna.

– Vid sex patienter börjar det påverka lite hur vi gör med planerade operationer. Men ska vi gå över det, då behöver vi ha igång en kohortvård. Vi har påbörjat en planering för det.

Hur oroad är du över utvecklingen?

– Vi följer det väldigt noga. Utmaningen är ju ändå att en del personal känner av ett slags trötthet över anspänningen under våren. Jag tycker man ska ha stor respekt för läget.