Pandemin har inte bara orsakat en vårdskuld. Även ST-utbildningen har »satts på vänt« under pandemin, vilket riskerar att förvärra bristen på specialistläkare, vilket i sin tur kan minska möjligheterna att beta av vårdskulden. Därför behöver utbildning och forskning nu prioriteras i regionerna, enligt Sofia Rydgren Stale i debattartikeln.

En femtedel av landets ST-läkare kommer inte att uppnå specialistkompetens på utsatt tid, och det vanligaste skälet är att kurser har blivit inställda. Även sidoutbildningar har ställts in. Detta enligt två undersökningar som Läkarförbundet gjort det senaste halvåret. För blivande narkosläkare har 80 procent av kurserna ställts in.

Nu är det »helt nödvändigt« att hälso- och sjukvården ges förutsättningar att komma igång med de utbildningsaktiviteter som ställts in. ST-läkare måste få lov att delta i kurser och sidoutbildningar. Och kursgivare måste ges ekonomiska resurser att pandemianpassa sina kurser. De uppmaningarna riktar Sofia Rydgren Stale till både regeringen, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och regioner.