Läkaren, som har specialistbevis inom kirurgi sedan 2011, dömdes i våras till villkorlig dom och samhällstjänst för grovt vållande till kroppsskada för en bukoperation som allvarligt skadade en patient.

Domen är överklagad, men Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) vill trots det att läkarens legitimation återkallas snarast, eftersom det enligt myndigheten »föreligger sannolika skäl« för en återkallelse av läkarens legitimation på grund av grov oskicklighet, allvarligt brott och uppenbar olämplighet.

Utöver tingsrättsdomen hänvisar Ivo till att myndigheten bland annat till att man fått in och utrett anmälningar från tre andra vårdgivare som vårdat patienter som fått allvarliga komplikationer efter att de genomgått kirurgiska ingrepp utförda av läkaren.

I Ivo:s begäran till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) står det att läkarens bristande handläggning återkommande har lett till att patienter behövt akut vård och att de utsatts för mycket allvarliga patientsäkerhetsrisker.

Enligt Ivo är det av största vikt att legitimationen återkallas då läkaren »trots upprepad klandervärd handläggning av mycket allvarligt slag fortsätter att operera patienter och därmed utsätter dem för livsfara«.