Suicide zeros generalsekreterare Rickard Bracken. Foto: Stina Gullander/Suicide zero

Det finns en politisk vilja att öka tillgången till vård. Men psykiatrin är inte väl rustad för det ökade behov man ser. Den slutsatsen drar Suicide zero efter att ha gjort en enkät bland chefer inom den svenska psykiatrin.

18 av 37 tillfrågade chefer svarade på enkäten. Drygt 60 procent uppger att vårdskulden i kölvattnet av coronapandemin drabbar psykiatrins patienter negativt, och drygt hälften säger att pandemin redan i dag har inneburit att patienterna behöver mer stöd. 70 procent av cheferna i menar att fler människor kommer att behöva psykiatrisk vård och kommunala stödinsatser som en följd av krisen.

– Vi står således inför stora utmaningar och det finns goda skäl från politiskt ansvariga att hörsamma uppmaningen från Världshälsoorganisationen (WHO) att investera i förebyggande och direkta insatser för att stödja människor som far illa i krisen, säger Suicide zeros generalsekreterare Rickard Bracken i ett pressmeddelande.

Lördagen den 10 oktober är världsdagen för psykisk hälsa. Inför den har WHO uppmanat till en ökad investering på området, vilket organisationen anser i stor utsträckning vara negligerat runtom i världen. I en undersökning gjord i 130 länder ser WHO också stora problem som följd av pandemin. I en majoritet av länderna har vård och andra insatser påverkats negativt.

Och i Sverige ser alltså cheferna i psykiatrin hur pandemin ökar behovet av vård. Trots det, och trots statliga satsningar, svarar bara en tiondel av cheferna i Suicide zeros enkät att resurserna till psykiatrin har ökat som en följd av pandemin. Men förhoppningarna är också lågt ställda: tre fjärdedelar tror inte att resurserna stärks långsiktigt i och med pandemin.

Nu vill Rickard Bracken se kraftfulla investeringar för att hindra en katastrof när det gäller mental hälsa.

– I dag gör den ideella sektorn stora samhällsinsatser genom att möta människor i kris och ge medmänskligt stöd. Men det är såklart av avgörande betydelse att kommuner och regioner inte backar i sina åtaganden och att man satsar på att stärka sina insatser som ett svar på de exceptionella utmaningar vi har framför oss.

 

Läs även

Ing-Marie Wieselgren: Viktigt att inte backa till gamla tiders psykiatri