Läkartidningen har tidigare berättat att de sju universitetssjukhusregionerna larmat om att hundratals forskningsmiljoner riskerar att brinna inne i och med att mycket av den kliniska forskningen satts på paus under pandemin.

Orsaken är att det nuvarande ALF-avtalet innebär att regionerna måste betala tillbaka outnyttjade medel till staten.

Nu har regeringen beslutat att teckna ett tilläggsavtal som gör det möjligt för regionerna att använda årets pengar under 2021.

– Det är viktigt att forskningsprojekt som är beviljade och ligger till grund för att stärka svensk hälso- och sjukvård kan genomföras. Betydande forskningsmedel riskerar att inte nyttjas på grund av pandemin och därför öppnar vi nu för möjligheten att använda medlen även nästa år, säger Matilda Ernkrans, (S) minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

ALF-avtalet reglerar statens ersättning till regionerna för att medverka till utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården. Sammanlagt delas ungefär 1,7 miljarder kronor ut årligen.

De sju regionerna som omfattas av ALF-avtalet är Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Östergötland, Region Örebro län.

Läs mer:
Statliga forskningsmiljoner riskerar att brinna inne