Som Läkartidningen berättat tidigare har coronapandemin haft en stor betydelse för den digitala sjukvården i landets regioner. De digitala besöken har på vissa håll ökat kraftigt för att kompensera för utebliven fysisk vård och för att minska risken för smitta.

Det gäller inte minst primärvården. Flera regioner ökade antalet digitala besök flera gånger om under våren, medan andra införde digital vård relativt nyligen, påskyndat av pandemin.

En förutsättning för att man snabbt kunnat skala upp, har varit att de flesta regioner redan haft digital primärvård på plats eller åtminstone legat i startgroparna. Det är en bild som bekräftas av en kartläggning som forskare vid Linköpings universitet nu har gjort.

– Den sammantagna bedömningen är att regionerna var på god väg i utvecklingen när vi gjorde undersökningen, säger Carin Ericsson, en av forskarna tillika utvecklingsansvarig i Region Östergötland.

Forskningen görs under ledning av professor Per Nilsen vid Institutionen för hälsa, medicin och vård. I en enkät som samtliga regioner svarat på, uppgav 14 att de erbjöd invånarna digital primärvårdskontakt med läkare den 1 mars i år, innan pandemin tagit fart i Sverige. Majoriteten av dessa erbjuder förstagångsbesök, men några uppgav att de endast erbjöd återbesök i digital form.

– Man har valt olika lösningar, olika omfattning och olika modeller. Men de är igång och man känner när man tar del av svaren, att alla regioner är i en utvecklingsfas, säger Carin Ericsson.

Fem regioner svarade att de inte erbjöd den typen av tjänst, men att förberedelser pågick vid enkättillfället. Bland dessa finns Blekinge som i somras sjösatte sin digitala primärvård. Och i Skåne hade den digitala primärvården fått avbrytas på grund av oklarheter i upphandlingen, men där man senare snabbupphandlat en tidsbegränsad digital plattform.

Det var bara två regioner som inte hade digital primärvårdskontakt med läkare och som inte redovisat några förberedelser eller tidsplaner: Gotland och Värmland. Men under våren och sommaren har det ändrats. Gotland har köpt Stockholms lösning med appen Alltid öppet. Och sedan i juni har Värmland en app där patienten kan boka videosamtal med exempelvis läkare.

– Ska man sätta undersökningen i perspektiv till vad som hänt nu, har vi varit med om lite av en explosion. Det beror nog på att man, precis som vår kartläggning visade, redan var igång och på god väg, säger Carin Ericsson.

I början av 2018 gjorde Läkartidningen en undersökning som liknar den Linköpingsforskarna nu har gjort. Då hade endast en handfull regioner infört digital primärvård i egen regi, medan ett mindre antal låg i startgroparna. Den stora majoriteten av regionerna utredde frågan, arbetade med pilotprojekt eller hade inte alls tagit något beslut mot en digital lösning.

Forskarna tycker att deras enkät ger en intressant ögonblicksbild om situationen som de vill följa upp genom att upprepa den 2022. Därför väntar de med att publicera resultaten.

– Intuitivt har man förstått att det skett en väldigt snabb utveckling – och att pandemin skyndat på den. Det skulle vara intressant att se om den utvecklingen blir permanent och kvarstår, säger Carin Ericsson.

Läkartidningens tidigare kartläggning kan du se här.

 

Läs även:

Kraftig ökning av digital vård

Flera rekord för Region Stockholms digitala vård

Vårdgivare snabbutbildar personal i digital vård

Pandemin skyndade på Blekinges digitala vård

Uppsving för digitala besök på sjukhus

Landstingen tar upp kampen om digital vård