En av åtgärderna är att Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och regionerna ska etablera ett nationellt system för personalresurser.

– Regionerna och SKR har nu inrättat en nationell kontaktyta där en region snabbt kan begära nationellt stöd med personalresurser från en eller flera andra regioner. Det är ett sätt att stärka viktiga samhällsfunktioner i regionerna vid framtida kriser, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef vid SKR, i ett pressmeddelande.

Enligt systemet ska dock en region så långt det går förstärka bemanningen genom kollektivavtal, samarbetspartners och krisavtal.

Därtill har regeringen gett Socialstyrelsen uppdraget att stödja regionernas arbete med att etablera ett arbetssätt för att låna personal av varandra. Myndigheten ska identifiera områden där den kan stötta med kompetens och kunskap om var de aktuella resursbehoven är som störst.

– Pandemin har synliggjort vikten av flexibilitet, samordning och effektivt nyttjande av tillgängliga resurser inom hälso- och sjukvården. Om en enskild region belastas hårt är det viktigt att tillfällig förstärkning kan komma på plats skyndsamt och smidigt, säger socialminister Lena Hallengren, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen ska också bedöma om det finns ett behov av en nationell personell förstärkningsresurs som snabbt kan rycka in om en region utsätts för hög belastning i hälso- och sjukvården. Om myndigheten kommer fram till att en sådan behövs, ska den också lämna förslag på hur resursen kan utformas.

Utredningen om en eventuell personell resurs ska vara klar senast 1 december. Arbetet med att stödja regionerna ska slutredovisas den 31 januari nästa år.