På grund av Region Jämtland Härjedalens dåliga ekonomi har flera åtgärder införts de senaste åren, åtgärder som framför allt har slagit hårt mot sjuksköterskorna vid Östersunds sjukhus.

I april sades exempelvis alla lokala arbetstidsavtal, som bland annat gett sjuksköterskor på Östersunds sjukhus förkortad arbetstid, upp. De försämrade villkoren för sjuksköterskorna har lett till att ett stort antal medarbetare sagt upp sig, framför allt på kirurgkliniken.

Läkarna på sjukhuset har öppet stöttat sjuksköterskorna och kritiserat sjukhusledningen. I augusti larmade 23 läkare på kirurgen i en debattartikel i Östersunds-Posten om att bristen på sjuksköterskor får stora konsekvenser för vården och patientsäkerheten. Strax därefter skrev 32 anestesi- och intensivvårdsläkare på sjukhuset ett öppet brev i Östersunds-Posten. Då hade nio erfarna intensivvårdssjuksköterskor sagt upp sig på kort tid.

»Sjukhusledningen har inte varit lyhörd eller mån om personalens villkor och arbetsmiljö. Med den personalflykt som sker oroar vi oss för hur vi ska bibehålla samma antal intensivvårdsplatser som före pandemin och hur vi ska hantera en eventuell andra våg av covid-19«, skrev de 32 läkarna i brevet.

Massuppsägningarna och de skarpa protesterna verkar ha fått effekt.

Nu vill den blågröna majoriteten i Jämtland Härjedalen lägga 30 miljoner kronor för att förbättra arbetsmiljön för personalen vid Östersunds sjukhus, rapporterar Dagens Medicin.

Enligt ett nytt förslag ska sjuksköterskorna och undersköterskorna på tre avdelningar, intensivvårdsavdelningen, akutmottagningen och en medicinavdelning, slippa arbeta varannan helg. I stället blir det arbete två av fem helger. Ambitionen är dock att på sikt ta bort varannan-helg tjänstgöringen på hela sjukhuset, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo (C) till Dagens Medicin.

När en enhetlig schemamodell med arbete varannan helg infördes 2018, väckte beslutet stor ilska och mycket protester.

Den styrande majoriteten vill också höja friskvårdsbidraget från 1 500 kronor till 3 000 kronor, införa betald vidareutbildning för vissa yrkesgrupper och studenttjänster där studenter kan arbeta fyra helgpass per månad. Anställda som närmar sig pension ska kunna gå ned till 80 procent men få betalt för 90 procent i lön och samtidigt få full pension.

Den aviserade neddragningen på 160 tjänster inom sjukvården dras också tillbaka.

Region Jämtland Härjedalens ekonomi har förbättrats. I år väntas regionen, som gått back i många år och hade ett underskott på 1,4 miljarder vid årskiftet, göra ett plusresultat.

– Det är anledningen till att vi kan göra dessa personalsatsningar, säger Tom Silverklo till Dagens Medicin.

Läs också:

Protestmanifestation mot sparförslag i Östersund

Regionstyrelsen klubbade kritiserat sparförslag

Oro för vården när ekonomin krisar