Som Läkartidningen berättade för ett par dagar sedan, inför Region Skåne nya regler för listning till vårdcentral. Patienterna ska enbart kunna göra det på 1177.se eller via en traditionell blankett.

En viktig del av bakgrunden till förändringen är att flera patienter under pandemin har listat om sig i samband med digitala besök, utan att inse vad omlistning i praktiken inneburit; att de inte längre var listade vid sina gamla vårdcentraler. Förslaget, som hade tagits fram av Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör, vann brett politiskt stöd.

I Stockholm har frågan om listning på vårdcentraler aktualiserats de senaste veckorna i samband med Krys etablering av fysiska vårdcentraler. Kry fick hård kritik av Distriktsläkarföreningen Stockholms ordförande Ylva Sandström. Hon menar att patienter vilseletts att lista sig vid Krys fysiska vårdcentraler, vilket drabbat patienternas tidigare vårdcentraler.

Sedan dess har riktlinjerna i Stockholm uppdaterats och vårdgivarna måste nu tydligare uppge vad listning innebär, vilket Kry också gör.

– Det är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt, säger Ylva Sandström, ordförande för Distriktsläkarföreningen Stockholm.

Hon fortsätter:

– Jag skulle ju vilja att man inte kan lista om sig via företagens egna hemsidor eller appar, utan att man bara ska kunna göra det på en neutral sajt, som till exempel 1177.se.

Hon tycker därför att den förändring som Skåne har gjort är bra, och att Stockholm borde göra likadant.

– Skåne är jättebra, jag tror jag ska flytta dit, säger hon och skrattar.

Men Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd, säger att en sådan förändring inte är aktuell i Stockholm.

»Stockholmarnas frihet att välja sin vårdcentral är viktig och något vi slår vakt om. Det ska vara både enkelt att välja, och naturligtvis tydligt vad valet innebär«, skriver hon till Läkartidningen och fortsätter:

»Flera vårdgivare, som Capio och Praktikertjänst, har sedan tidigare använt möjligheten att erbjuda patienter att lista sig på deras digitala vårdplattformar. Vi vill inte försvåra för patienterna genom att ta bort den möjligheten. Däremot förtydligar vår förvaltning nu till vårdgivarna hur man ska informera om vad listning innebär.«

Medan det politiska styret säger nej till ett förslag à la Skåne, funderar Socialdemokraterna i Stockholm på att lägga just ett sådant.

»Vi måste ha ordning och reda i den digitala vården. Det är ett intressant förslag som vi också lyft, likt Distriktsläkarföreningen i Stockholm. Det måste vara tydligt för patienterna vad omlistning innebär och regionen måste ha kontroll över processen. Nu väntar vi bara på att högerns partivänner i Stockholm också inser orimligheten i att sakna tillräcklig reglering av nätläkarna«, skriver oppositionsregionråd Talla Alkurdi (S), till Läkartidningen.