Regionerna i Östergötland, Stockholm och Västra Götaland sällar sig till Uppsala och Skåne, och inför skärpta allmänna råd. Bakgrunden är att bilden med smittspridningen har ökat kraftigt de senaste veckorna.

– De sista två veckorna har vi haft en kraftig ökning av slutenvårdspatienter, och vi har även en sakta ökning av personer som behöver IVA-vård, sa Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Östergötland på den myndighetsgemensamma presskonferensen på torsdagen.

Hon fortsatte:

– Vi har jobbat väldigt mycket med provtagning, smittspårning, information till befolkningen – och ändå ser vi denna ökning hela tiden.

Bilden är ungefär densamma i Stockholm och i Västra Götaland. De skärpta råden innebär att allmänheten uppmanas avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker och köpcentrum om det inte är nödvändigt. Till undantagen hör att köpa mat eller läkemedel.

– Det finns många rapporter om att det är trångt på många ställen. Vi går också mot en period med stora helger och mycket handlande, påpekade statsepidemiolog Anders Tegnell.

Man ska även undvika fysisk kontakt med människor utanför hushållet, förutom exempelvis vårdbesök. Därmed avråds befolkningen från fester, sport- och fritidsevenemang såsom cuper och tävlingar. Vissa mindre evenemang för barn ska dock kunna genomföras.

Beslutet gäller från i dag, torsdag, till åtminstone den 19 november. Men det kan mycket väl förlängas. Så är fallet med Region Uppsala, som nu tillsammans med Folkhälsomyndigheten förlänger de tidigare skärpta råden.

I Stockholm har den senaste veckan visat på en nästan 80-procentig ökning av antalet bekräftade covid-19-fall, jämfört med föregående vecka.Och ökningen verkar fortsätta denna vecka.

– Vi har inte sett några tecken på att den ökningen minskar den här veckan, sa Maria Rotzén Östlund, tillförordnad smittskyddsläkare i Region Stockholm.

I regionen har behovet av sjukhusinläggningar ökat och det finns också en svag trend med ökat intensivvårdsbehov. Enligt Maria Rotzén Östlund är sjukvårdens kapacitet fortfarande god, men den börjar bli ansträngd igen. Det är anledningen till att Stockholm tillsammans med Folkhälsomyndigheten nu skärper råden.

För en vecka sedan meddelade regeringen att offentliga danstillställningar med fler än 50 deltagare åter skulle förbjudas. Däremot skulle allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare tillåtas.

Men i Västra Götalandsregionen, Östergötland och Stockholm behåller man dock begränsningen på 50, vilket Skåne också tidigare har valt att göra.

– Det vore väldigt olyckligt om vi nu skulle medge allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 300 deltagare. Därför beslutade jag för en stund sedan att deltagarantalet fortsättningsvis ska ligga på 50, som det har gjort sedan i våras, så det är ingen förändring i den saken, sa Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län.

Läget i Västra Götaland har varit stabilt under flera veckor i höst. Men förra veckan, i synnerhet i slutet av veckan, skedde en markant ökning av antalet nya fall. Och den ökningen har fortsatt den här veckan, berättade smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

– Vi hittar många i smittspårning som utgår ifrån arbetsplatser; mycket efter olika fester, afterwork och andra sociala sammankomster. Men vi har också börjat se utbrott inom vården och fler fall i äldreboenden och inom hemtjänst.

På torsdagen meddelade också Länsstyrelsen Uppsala att 50-gränsen består.

 

Läs även:

Uppsala först ut med lokala restriktioner

Lokala restriktioner införs i Skåne