I debattartikeln ifrågasätter Svenska läkaresällskapet (SLS) starkt att vårdgivare och företag i dag erbjuder medicinskt omotiverade röntgenundersökningar eller blodprov mot betalning.

»Detta är osunda försök att kapitalisera på människors oro för sjukdom. Bifynd och ofarliga normalvarianter hos friska är inte ovanligt, och kan skapa oro och leda till kostsamma och inte riskfria utredningsåtgärder inom offentligt finansierad sjukvård«, skriver Tobias Alfvén, ordförande i SLS, Mikael Sandlund, ordförande SLS etikdelegation och Johan Nilsson från SLS kandidat- och underläkarförening.

Läkaresällskapet framhåller också att kvalificerad vårdpersonal och vårdåtgärder är ändliga resurser som ska riktas mot verkliga medicinska behov.

SLS befarar att den här utvecklingen riskerar att utmana principen om att medicinska prioriteringar ska bygga på medicinska bedömningar, och att man i stället närmar sig en situation där läkaren ska sälja valfri diagnostik och behandling genom exempelvis en privat sjukvårdsförsäkring. I debattartikeln står det att läkare bör avstå från att involvera sig i den här typen av »geschäft« som går ut på att sälja diagnostik utan medicinsk indikation.

Dessutom ser Läkaresällskapet ett ökat behov av ökad etisk kompetens och medvetenhet bland förtroendevalda och tjänstepersoner som leder hälso- och sjukvården.

I debattartikeln lyfts också kritik mot systemet med privata sjukvårdsförsäkringar eftersom man anser att det åsidosätter principen om att vård ska ges efter behov.

Även om svensk hälso- och sjukvård historiskt sett haft brister vad gäller tillgänglighet, anser SLS att hälso- och sjukvården framöver, och oavsett driftsform, ska styras av den bärande principen att den som har störst behov ska prioriteras högst.

»Vi tror att det finns en bred och stark uppslutning bakom denna princip – att den är avgörande för befolkningens grundläggande förtroende för hälso- och sjukvården och för oss som arbetar inom vården«, avslutar debattörerna.

Läs också:

Läkaresällskapet: Sjukförsäkringar strider mot vårdens etiska principer