Region Stockholm var den region som tidigast drabbades hårt av covid-19. I slutet av vintern gick regionen från att ha testat resande från riskområden till att första hand testa de som lagts in på sjukhus. I mitten av mars blev det också Folkhälsomyndighetens nationella strategi, och på flera håll i landet upphörde den intensiva smittspårningen. Detta trots att antalet smittade ibland var mycket lågt och smittspårning därför hade kunnat fungera bra.

Flera smittskyddsläkare är kritiska till strategibytet.

– Ja, för det är väldigt tydligt när vi sa att vi inte har den situationen hos oss. Men eftersom Stockholm är så stort och hade så mycket besvär så var det detta man gick på nationellt, säger Signar Mäkitalo, dåvarande smittskyddsläkare i Gävleborg, till Sveriges Radio Ekot.

Flera smittskyddsläkare Ekot pratat med menar att en mer rigorös smittspårning hade kunnat fortsätta, åtminstone ett tag till, liksom provtagning av vissa grupper som inte behövde läggas in.

Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, tycker inte strategin hade för mycket Stockholmsfokus. Hon menar också att regionerna som haft möjlighet också kunnat fortsätta smittspåra och testa om de velat.

Men flera smittskyddsläkare upplever att de i så fall skulle ha gått emot Folkhälsomyndigheten. Och det är inget enkelt beslut.

– Jag tycker att det är en jätteintressant fråga som vi måste ta med oss och prata om. Hur mycket får vi göra själva? Och är det någon som vågar gå i bräschen och göra något eller väntar man in något nationellt? För det vi jobbat med de senaste åren är att få till mer samsyn och att hitta den balansen är inte så lätt, säger Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare i Kalmar.

I september frågade Läkartidningen samtliga smittskyddsläkare som haft huvudansvaret under pandemins första halvår, om vilka erfarenheter de fått. Flera uttrycker att det har varit svårt att hantera all information, kommunicera det till medier och allmänhet, och att omsätta nya nationella regler och riktlinjer till ett lokalt perspektiv.

 

Läs även:

Hårt jobb och tvära kast för landets smittskyddsläkare

21 smittskyddsläkare om coronapandemin