Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande i Läkarförbundet. Foto: Sveriges läkarförbund

Läkarförbundet syns och hörs allt mer. Förbundet har också lyckats med att sätta flera frågor på dagordningen, till exempel en nationell primärvårdsreform och frågan om att läkare ska vara chefer i vården.

Så beskriver andre vice ordförande Sofia Rydgren Stale några av de saker som Läkarförbundet gjort bra de senaste åren.

Det hon anser behöver vässas ännu mer är arbetet med frågor som rör lön, avtal, villkor och svårigheten för läkare att komma in på arbetsmarknaden.

– Jag vill en gång för alla lösa bristen på AT-tjänster. Vi behöver också förbättra vår löneutveckling. Det räcker inte med en klapp på axeln. Våra villkor och löner måste avspegla det ansvar som vi tar dygnet runt, årets alla dagar.

Läkarförbundet behöver också jobba tydligare med arbetsmiljön.

– Nu ser vi att specialistläkare dyker upp som ett riskyrke för utmattning. Vi ska inte bli sjuka av vårt arbete. Vi har gjort mycket, men vi behöver göra mer.

Hur ska ni lyckas med detta?

– Vi ska jobba strategiskt och uthålligt. Vi har tagit fram mycket material och undersökningar, inte minst inför avtalsrörelsen, som vi har med oss i vår argumentation och som vi också kan jobba med medialt. Sedan handlar det om att ta fram det i alla forum där man tar beslut. Det gäller alla delar av förbundet, från enskilda kliniker till lokal, regional och nationell nivå.

Läkarförbundet har varit väldigt synligt och jobbat med att få genomslag för sin politik. Finns det någon risk att man tappar det lokala grundfackliga uppdraget?

– Det gäller att hela tiden hålla den balansen. Jag har varit aktiv länge i Sylf, och jag har ett långt engagemang i lokalförening, så jag vet hur viktigt det är att ha kvar det perspektivet. De är våra yttersta kapillärer, och vi arbetar ju på något sätt tillsammans med dem varje dag – och det är ju dem vi finns till för. Man får absolut inte tappa bort det. Det är viktigt att stärka det lokala uppdraget.

Vilka är dina största styrkor?

– Jag är en lagspelare, jag är bra på att planera och organisera, jag är uthållig och jag ger i princip aldrig upp – på gott och på ont. Jag är bra på att ha tålamod att låta olika åsikter brytas mot varandra, samtidigt som jag är duktig på att få människor att dra åt samma håll.

Som ett exempel lyfter hon fram sitt arbete kring en ny introduktionstjänst för läkare.

– Där har vi haft olika viljor, men det har ändå gått vägen. Vi gav det lite tid, och sedan har vi rört oss i riktningen som fullmäktige beslutat.

Hon ser också den här frågan som en av sina största fackliga segrar.

– Det har legat på mitt ansvarsområde att ro i hamn två av våra strategiska mål med en legitimationsgrundande utbildning och en ny introduktionstjänst, bastjänstgöring. Jag är stolt över att vi fått det på plats.

Sofia Rydgren Stale arbetar två dagar i veckan som psykiater inom primärvården i Skåne. Hon har funderat mycket på om hon ska fortsätta arbeta kliniskt om hon blir ordförande.

– Det jag landat i är att jag till en början kommer att arbeta heltid för förbundet. Det kommer att vara nya arbetsuppgifter och det kommer att krävas mycket tid och engagemang. Jag tror att jag skulle göra mig själv, förbundet och mitt kliniska arbete en otjänst genom att försöka kombinera det.

 

Läs också:

Karin Båtelson: Att få ihop folk och engagera är min grej

Sofia Rydgren Stale

Ålder: 44 år.

Bor: Kristianstad.

Specialitet: Psykiatri.

Arbetsplats: Primärvården i Region Skåne.

Aktuella uppdrag: Andre vice ordförande, Läkarförbundet; ordförande, Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd (UFO); ledamot, Östra Skånes läkarförening; Head of delegation för Sverige, Europeiska unionen för medicinska specialister (UEMS).