ST-läkaren Sofia Hammarstrand prisas med 25 000 kronor. Foto: Svenska läkaresällskapet

I somras instiftade Svenska läkaresällskapet sitt Hållbarhetspris. Priset ska gå till en läkare som främjar och arbetar med hälso- och sjukvårdens hållbarhet och därigenom blivit en förebild för kollegor, medarbetare och studenter. Särskilt fokus för priset ligger på miljömässig hållbarhet, men även sociala och ekonomiska aspekter ryms i begreppet.

Nomineringstiden gick ut i augusti – och nu är det alltså klart att det är Sofia Hammarstrand, ST-läkare i arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som är årets pristagare.

– Det är med stor glädje som vi belönar Sofia Hammarstrand med Hållbarhetspriset för hennes insatser för en mer hållbar hälso- och sjukvård. Sofia har visat hur viktigt det är att ta ett helhetsgrepp på miljöfrågor och visar på ett föredömligt sätt vägen för både äldre och yngre kollegor, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska läkaresällskapet, i ett pressmeddelande.

Enligt Läkaresällskapet har Sofia Hammarstrand på ett föredömligt sätt verkat för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor i den svenska läkarkåren, dels genom debattinlägg och som uppskattad föreläsare, del genom sitt arbete med miljöfrågor. Prissumman är på 25 000 kronor.

– Det är en ära att belönas med Svenska Läkaresällskapets Hållbarhetspris. Det ger ett viktigt signalvärde att läkarkårens vetenskapliga organisation lyfter arbetet med hållbarhet. Vi inom kåren har ett ansvar och kan göra skillnad – tillsammans – för en mer hållbar hälso- och sjukvård, säger Sofia Hammarstrand i pressmeddelandet.

Läs mer:

Sjukvården spelar en viktig roll i anpassning till klimatförändringar

5 frågor till Sofia Hammarstrand

 

Läkaresällskapets motivering:

»Sofia Hammarstrand nomineras till Svenska Läkaresällskapets hållbarhetspris för hennes övergripande engagemang för en hållbar hälso- och sjukvård. Som folkbildare är hon en uppskattad föreläsare för bland andra läkarstudenter, master-studenter, läkare under utbildning, sjuksköterske-kollegor samt andra som arbetar med miljöfrågor och har ökat medvetenheten om hållbarhetsfrågor i den svenska läkarkåren genom artiklar i bland annat Läkartidningen. Hon är också delaktig i Västra Götalandsregionens miljöarbete som medförfattare till deras miljöhälsorapport, driver genom sitt ST-projekt patientnära forskning om det digitala vårdmötet ur ett patient- och läkarperspektiv och arbetar för att integrera hållbarhetsfrågan i det nya läkarprogrammet. Sofia visar hur viktigt det är att ta ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågor och visar vägen för både äldre och yngre kollegor!«